معادن قزوین

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین گفت: بیشتر معادن استان از پرداخت حقوق دولتی مربوط به خود امتناع می‌کنند.

به گزارش معدن نامه به نقل از ایرنا، علی پرزحمت بابیان اینکه به دنبال اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت دریافت حقوق دولتی معادن هستیم، افزود: یک درصد از محل فروش منابع معدنی توسط معدن کاران باید در جهت بهسازی جاده‌های روستایی مورداستفاده قرار بگیرد.