شرکت فولاد هرمزگان

عليــرضا کاظــمي مــعاون تکنولوژي و توسعه فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با اخبار فلزات  عنوان کرد: به‌روزرساني فنّاوري، شاه‌کليد توسعه محصولات فولادي است که در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

شرکت فولاد هرمزگان دومين کارخانه بزرگ توليد فولاد بعد از انقلاب، در کنار خليج نيلگون هميشه فارس در زميني به مساحت 95 هکتار در 13 کيلومتري غرب شهر بندرعباس و در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس است که با وجود اين شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبديل مي‌شود.

راهکارهاي پيشنهادي براي پياده‌سازي نظام آراستگي در واحدهاي ستادي

تعريف نظام آراستگي :

نظام آراستگي به مجموعه اقداماتي که در راستاي ايجاد نظم و انضباط در محيط کار و رسيدن به مکاني آراسته و دلپذير که کارکنان، سازمان و مشتريان از آن لذت مي‌برند، گفته مي‌شود.

اجزاي نظام آراستگي :

اين اجزا از 5s تشکيل‌شده است (در زبان فارسي پنج «ت») که شامل موارد زير است:

 ساماندهي (تفکيک)

قسمت هفتم

مهمترين برنامه هاي کميته تحول ارتباطات و مسئوليت هاي اجتماعي در سال 98

  ارتقاي تصوير بيروني شرکت و اجراي پروژه پروژه ارتقاي برند و تصوير بيروني فولاد هرمزگان

 ارتقاي تعالي کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي و تدوين فرآيندها، گردشکارها و دستورالعملهاي روابط عمومي

 مديريت هزينه‌هاي کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 پايش و تحليل ماهانه گزارشهاي انحراف از بودجه روابط عمومي و انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز

 پايش و تحليل ماهانه گزارشهاي انحراف از بودجه امور حقوقي و انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز

قسمت ششم

مهمترين برنامه هاي کميته تحول فروش و بازاريابي در سال 1398

 فروش 1،500،000 تن محصول اسلب در بازارهاي داخلي و صادراتي

 کسب درآمد 4،348 ميليارد تومان از محل فروش اسلب در بازارهاي داخلي و صادراتي

 فروش 960،000  تن محصول اسلب در بازارهاي جهاني

 فروش 540،000 تن محصول اسلب در بازارهاي داخلي

 کسب درآمد 2900 ميليارد تومان در  بازارهاي جهاني

 کسب درآمد ارزي به ميزان 345،600،000 دلار از محل فروش در بازارهاي جهاني

 توسعه بازارهاي جهاني به ويژه در مناطق اروپا، ترکيه و MENA

قسمت پنجم

مهمترين برنامه هاي کميته تحول منابع انساني در سال 1398

 واحد آموزش و توسعه منابع انساني

 افزايش ميزان رضايت و دلبستگي کارکنان

 استقرار نظام ارزيابي و بهبود کيفيت خدمات منابع انساني

 توسعه و توانمندي هاي کارکنان

 استقرارنظام جامع ارتباطات داخلي کارکنان

 استقرار نظام جانشين پروري

 ارتقاي مهارت رهبري سطوح مديريتي

 استقرار فرآيند شايسته گزيني در انتصاب و تدوين نظام ارزيابي اثربخشي آن

 استقرار نظام مديريت عملکرد کارکنان

 توسعه فرصت هاي يادگيري براي کارکنان

مهمترين برنامه هاي کميته تحول مالي و اقتصادي در سال 1398

واحد حسابداري مديريت

 برقراري ارتباط سيستم حمل و نقل صنعتي با سيستم هزينه يابي استاندارد به منظور کنترل دقيق تر هزينه حمل و نقل صنعتي و تهيه گزارش کنترل هزينه بر اساس مکانيزم مورد استفاده

 بهبود مبناي سيستم هزينه ها در سيستم هزينه يابي واقعي به منظور تهيه گزارشات شفاف تر و منعطف

 راه اندازي «مرکز مجازي» بريکت سازي و آهن اسفنجي به منظور جلوگيري از بروز خطا در ثبت اطلاعات در کوره هاي قوس الکتريکي و همچنين کنترل موجودي

 راه اندازي سيستم ثبت و پايش دارايي هاي در جريان ايجاد

مهندس مدنی معاون بهره برداری شرکت فولاد هرمزگان از  کسب رکورد کاهش مصرف نسوز 6.19کیلوگرم بر تن مذاب  در خرداد ماه 98  خبر داد.

پایگاه خبری معدن نامه به نقل از روابط عمومی , معاون بهره برداری فولاد هرمزگان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک فولاد هرمزگان  افزایش کیفیت محصول تولیدی و بالا بردن میزان رضایت مشتریان داخلی و خارجی است.

مهندس مدنی افزود: کیفیت یعنی ویژگی، اما در درجات متفاوت،  به‌عبارت‌دیگر کیفیت مطابقت محصول با الزامات مشتریان و رعایت معیارهای زیست‌محیطی معنا پیدا می‌کند. کیفیت حاصل شانس و اقبال نیست، بلکه به درک شرایط موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف و مدیریت عالمانه نیازمند است. نهادینه شدن کیفیت با قرارگیری دستاوردها درون فرآیندها مستدام می‌گردد..

 

رویکردی نوین  بر کاهش هزینه‌ها در شرکت فولاد هرمزگان (بر اساس مدل Deming)

مدیر حسابداری مدیریت شرکت فولاد هرمزگان از رویکردی نوین بر کاهش هزینه‌ها در شرکت فولاد هرمزگان بر اساس مدل دمینگ خبر داد.