دکتر امرایی

بر اساس این چشم‌انداز یکی از بزرگ‌ترین صنایع معدنی منطقه شمال شرق کشور توانایی تولید اقتصادی حداقل ۶/ ۵ میلیون تن گندله را دارد. این شرکت را می‌توان  یکی از کارخانه‌های زمینه‌ساز توازن در زنجیره فولاد دانست که با افزایش ۵ میلیون تن کنسانتره به ظرفیت فعلی تولیدی در کشور، این میزان را از ۵۷ به ۶۲ میلیون تن رسانده  است. مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان معتقد است: با برنامه‌ریزی و پیشبرد برنامه‌های تولیدی،  می‌توان شاهد تاثیر این واحد تولیدی در پایدارسازی چرخه تکمیل زنجیره فولاد در کشور بود. در همین راستا با علی امرایی به گفت‌وگو پرداختیم،  شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

زمانی "جیمز برنهام" اندیشمند آمریکایی، در کتاب "انقلاب مدیریت" طبقه جدیدی را معرفی نمود که آینده جهان را بر پایه دانش و توان علمی خود پی خواهند ریخت. این نظریه وی اگر چه آن زمان جنجال فراوانی به پا کرد اما، امروزه ظهور شرکتهای بزرگ ملی و چند ملیتی که به عنوان اهرم اساسی در توسعه جهانی ایفای نقش می کنند صدق نظری «برنهام» را فارغ از وجوه سیاسی آن تا حد زیادی اثبات می کند. استدلال «برنهام » بر این بود که آینده اقتصاد دنیا در دست مدیران توانمند و متخصص است نه سرمایه داران و یا دولتمردان. امروزه می دانیم از مهمترین عناصر مهم جوامع مدرن شیوه راهبری و نظم دپارتمان مدیریتی آن است.

علی امرائی در همین خصوص گفت: در این زمینه از ابتدا به طور مداوم بسته های بهداشتی شامل مواد ضدعفونی کننده، اسپری، دستکش و ماسک میان کارکنان توزیع شد. ازآنجا که چند هزار نیرو در قالب چندین شرکت در این منطقه حضور دارند، این شرکت با فعال کردن ایستگاه پایش سلامت (تب سنجی) در مبادی اصلی و ورودی به معادن سنگان نقش ارزندهای در جلوگیری از شیوع این ویروس در منطقۀ شرق کشور داشت و بار دیگر نشان داد این شرکت در کنار مردم و برای جامعه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.