بازار مقاطع

شیوا نیک وظیفه

در هفته گذشته در بازار مقاطع شاهد روند صعودی از ابتدای هفته بودیم البته اوج قیمت‌ها را در روز دوشنبه دیدیم، اما از روز سه‌شنبه به‌واسطه انبارهای پر از میلگردهای ارزان‌قیمت از هفته‌های قبل سکون به بازار بازگشت؛ بنابراین تلاش کارخانه‌ها برای فروش محصول بی نتیجه بود. پیش‌بینی‌ها چنین بود که این هفته شاهد تلاش فروشنده‌ها برای فروش با کاهش قیمت باشیم که به دلیل تصور کاهش قیمت پایه شمش در بورس روند نزولی قیمت مقاطع عمیق‌تر و طولانی‌تر تصور می‌شد که فصل سرما و فقدان بودجه عمرانی هم تأثیرات غیرقابل انکار خود را داشت.

شیوا نیک وظیفه

در هفته سوم آذرماه شاهد رکود در بازار مقاطع بودیم که در نهایتاً در هفته گذشته تا حدودی بهبود یافت البته در مجموع مقاطع روند نزولی داشت، به طوری که قیمت میلگرد تا اواسط هفته کاهش داشت و بعد تا حدودی بهبود یافت اما باز هم به قیمت اول هفته بازگشت نداشت.

شیوا نیک وظیفه

افت‌وخیز در بازار سنگ‌آهن

در هفته ابتدایی آذرماه در بازار سنگ‌آهن صادراتی ایران، شاهد کاهش در قیمت سنگ‌آهن مگنتیت خلوص 61 درصد بودیم که افت حدود 8 دلاری بود و در رقم 22 دلار هر تن فوب ثبت شد و در هفته دوم آذرماه از 22 دلار به حدود 26 دلار هر تن فوب بهبود یافت.

سنگ‌آهن هماتیت صادراتی خلوص 61 درصد ایران نیز در هفته اول آذرماه حدود 7 دلار افت و در هفته دوم آذرماه 4 دلار افزایش داشت. به‌طوری‌که هفته اول 20 دلار هر تن فوب و هفته دوم آذرماه 23.9 دلار هر تن فوب شد.