پنجشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۰ / ۰۶:۱۶:۱۰
https://daisytube.mobi/

سلام
سپاس داریم از انتخاب شما

تلاش ما بر این است که همراه قابل اعتمادی برای شما باشیم , در کنار هم میتوانیم به هر آنچه در برنامه ریزی خود دارید برسیم

جهت درج تبلیغات:

بهتر میدانم طی تماس تلفنی خواسته ها و نیازهای خود را بیان فرمایید تا بتوانیم مشاور و راهنمای بهتری برای شما باشیم.
ما در پایگاه خبری معدن نامه و نشربه چاپی خود ” فصلنامه پیام آوران معدن نامه ” در کنار شما هستیم .

با آرزوی بهترینها

۸۶۰۷۴۳۶۰( ۵خط )