وحید یعقوبی

در امسال برای تسهیل و توسعه صادرات فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام‌هایی را انجام داده است که هم شرکت‌های صادرکننده با سهولت بیشتری به صادرات بپردازند و هم ارز بیشتری حاصل از صادرات فولاد به کشور بازگردد.