بهروز راعی

بهروز راعی،  روزنامه نگار اقتصادی و عضو تحریریه پایگاه خبری معدن نامه با اشاره به نقش مهم حمایتی و نظارتی دولت در تحقق نظام عادلانه تولید و توزیع خدمات گفت: ارکان مهم حاکمیتی کشور همواره با ابلاغ برنامه‌های منظم، مدون و کارشناسی شده چند ساله، به دنبال ارتقاء متوازن وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور است.