نظام مدیریت بهینه منابع ارزی

نشست تخصصی بررسی اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با حضور محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصاد و دارایی دوران جنگ، فرشاد مومنی اقتصاددان و جمعی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، محمدجواد ایروانی روز پنج‌شنبه در محل موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، به ارائه زوایای مختلف اقتصاد دوران جنگ و سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و... پرداخت.