سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

شیوا نیک وظیفه

در راستای ارتقاء سطح همکاری های فی مابین سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و فولاد مبارکه، امروز همایش مشترکی با حضور تولیدکنندگان لوله و پروفیل و فولاد مبارکه در محل شرکت فولاد مبارکه در حال برگزاري است.

اين همايش كه با تاکید طرفین بر ایجاد فضای مبتنی بر تعامل و احترام متقابل و ارتقاء همکاری هاست با توافق هاي مثبتي تاكنون همراه بوده است.

اميرحسين كاوه، دبير سنديكاي لوله و پروفيل در اين خصوص به معدن نامه عنوان كرد: پس از سالها اين بزرگترين گردهمايي توليدكنندگان لوله و پروفيل با فولادمباركه است كه به پيشنهاد ما در حال برگزاري است.