دوشنبه, ۵ مهر ۱۴۰۰ / ۱۷:۰۲:۵۳
https://daisytube.mobi/
۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ |
چین با هدف کاهش قیمت فلزات، مس، آلومینیوم و روی به بازار تزریق می‌کند. این تصمیم درحالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های پس از کرونا، قیمت فلزات همواره رو به افزایش بوده است. از ابتدای سال جاری، تاکنون قیمت سه فلز روی، مس و آلومینیوم رو به افزایش بوده به‌,...
۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰ |
قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن حکایت از ثبات قیمت‌ها دارد که با فروکش هیجانات کرونا، بازار روند منطقی را طی می‌کند.,...