رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم

روشنک حاجی بیگی

موج تورمی برآمده از سیاست‌های ارزی کارشناسی نشده، وضعیت اسفناک صنعت، تولید داخلی و اشتغال در کشور را رقم‌زده است؛ به‌طوری‌که بر اساس نظر برخی متخصصان، بعید است که صنعت کشور به‌راحتی بتواند قامت راست کند و تنها راه برای احیای صنایع کشور بازنگری و اصلاح سیاست‌گذاری‌های ارزی است.
دراین‌بین صنعت استراتژیک آلومینیوم نیز از عواقب مخرب این سیاست‌ها جان سالم به درنبرده و تولیدکنندگان پایین‌دستی این بخش را دچار بحران و سردرگمی کرده است.