خبرنامه

یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن فولاد در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد:

نیما 98 را به خود نخواهد دید! / "بازار متشکل ارزی" شکوفایی بخش خصوصی(اگر دولت بگذارد)

محسنی، معاون بازرگانی ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد:

برای تولید 55 میلیون تن فولاد در ابتدا باید زیرساخت‌ها فراهم باشد/ با فرض محال دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد در بازار فروش با مشکل مواجه خواهیم شد

 

بهادر احرامیان، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو با معدن نامه:

تولید 55 میلیون تن فولاد تا افق 1404 در شرایط رونق کشور نیز قابل تحقق نبود چه برسد به شرایط فعلی! / سوای امکانات تولید، بازاریابی و کشش بازار داخل و خارج باید مدنظر باشد