توقیف

شیوا نیک وظیفه

در حالی حکم توقیف موقت فعالیت هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی معدن استان تهران صادر شد که یکی از نامزدهای انتخاباتی هیئت‌رئیسه نظام‌مهندسی معدن استان تهران شکایتی را در خصوص انتخابات تنظیم کرده بود. رضا آقا طاهر که در تاریخ 9 تیرماه اقدام به این کار کرد در تاریخ 15 تیرماه حکم توقیف موقت فعالیت در نظام‌مهندسی معدن استان تهران را گرفت و این حکم در تاریخ 15 مردادماه ابلاغ شد.