تأمین ارز واردات

شیوا نیک وظیفه

گفته‌های اخیر پس از انتصاب رحمانی در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از دید مثبت به صادرات در این حوزه حکایت دارد. بیژن پناهی‌زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز روز گذشته عنوان کرده بود با محدودیت‌های مختلفی که در سال‌های اخیر برای صادرات معدنی ایجادشده، چالش‌های مختلفی در این حوزه به وجود آمده و مسئولان با عنوان ممنوعیت خام‌فروشی به زیرساخت‌های لازم برای فرآوری مواد معدنی توجهی نداشته‌اند.