روابط عمومی و تفاوت آن با تبلیغات

تب‌های اولیه

همه در مورد  پزشک، معلم، پرستار و سایر مشاغل تصورات ملموسی دارند مثلا می گویند پزشک بیماری را بررسی، تشخیص و آنرا درمان میکند کار معلم تعلیم و تربیت است اما در مورد روابط عمومی بسیاری از مردم حتی مدیران تصور ملموس و درستی ندارند و دقیقا نمی دانند که مدیران و کارشناسان روابط عمومی چه کار می کنند و حتی در بسیاری از موارد آنرا با تبلیغات اشتباه می گیرند.

روابط عمومی، به علم مدیریت چرخه اطلاعات مابین سازمان و جامعه اطلاق می شود. روابط عمومی به معنی ایجاد ارتباط سودمند دو سویه بین سازمان و جامعه از طریق رسانه، شبکه های اجتماعی، رویدادهای دیداری( مصاحبه ها ، کنفراس ها و همایش ها) و سایر کانال های ارتباطی است. روابط عمومی یک وظیفه برجسته مدیریتی است که می تواند به عنوان بازوی اصلی مدیران دستگاهها در دستیابی به اهداف استرتژیک سازمان نقش مهمی را ایفا کند.روابط عمومی می تواند دید مثبت افکار عمومی را نسبت به عملکرد سازمان ها افزایش دهد و آیینه تمام نمای عملکرد سازمان ها باشد.با این حال ، روابط عمومی مظلوم ترین بخش هر سازمان است بسیاری از کارهای مهم سازمان بر عهده این بخش است اما به خاط ملموس نبودن کار روابط عمومی در نهایت گفته می شود این واحد عملکردی نداشته است.

تفاوت روابط عمومی با تبلیغات

یکی از مهمترین تفاوت روابط عمومی و تبلیغات در برنامه ریزی است روابط عمومی برای بلندمدت برنامه ریزی می کند اما تبلیغات در کوتاهترین زمان ممکن به دنبال نتیجه است و این با ریسک بالاتری همراه است. تبلیغات به دنبال معرفی محصول و افزایش فروش است اما کار روابط عمومی ، اعتمادسازی از طریق رسانه و کانال های ارتباطی و شبکه های اجتماعی است.روابط عمومی به دنبال سود دوطرفه است و مثل تبلیغات فقط به سود سازمان خود فکر نمی کند در واقع روابط عمومی علاوه بر تامین نیازهای سازمان خود به دنبال شکل دهی صحیح به ارتباط میان سازمان و جامعه است. در تبلیغات هدف تاثیر مستقیم بر مخاطب است و بابت آن پول پرداخت می شود اما در روابط عمومی سعی می شود به شکل غیر مستقیم مثلا از طریق نوشتن مقاله بر مخاطب تاثیر گذاشته شود و بابت آن پول پرداخت نمی شود. تبلیغات به معنی کاشت است  اما روابط عمومی به معنی برداشت است.مخاطب روابط عمومی عموم جامعه است اما مخاطب تبلیغات گروه خاصی است.

بنابراین ممکن است شرکت یا سازمانی نیاز به تیلیغات نداشته باشد اما همه شرکت ها و سازمان ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود حتما نیاز به روابط عمومی دارند.

جبرائیل رضائی

مدیر اسبق روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد(توسعه ملی)

 

نویسنده: 

نظر شما چیست؟