بررسی گزارش فروش 6 ماه اول شرکت فولاد هرمزگان جنوب

%64 رشد فروش شرکت فولاد هرمزگان جنوب

تب‌های اولیه

به گزارش معدن نامه مبلغ فروش فولاد هرمزگان جنوب در شهریورماه 4.220 میلیارد ریال گزارش شده که این مبلغ نسبت به ماه گذشته کاهش 18 درصدی را نشان می دهد.  فروش شرکت در نیمسال اول سال 98 به 27.196 میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 64 درصد افزایش داشته است .

مجموع مقدار تولید شرکت نسبت به ماه گذشته با افزایش 145 درصدی به 287 هزارتن رسیده است . نرخ میانگین فروش اسلب در شهریور ماه با کاهش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته 38 میلیون ریال به ازای هر تن اعلام گردیده است.

 

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (2 votes)

نظر شما چیست؟