محمودصالحی، مدیر HSE فولاد هرمزگان در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

پایش های دوره‌ای خود اظهاری چهار دوره در سال انجام می‌شود/ برای سال جدید استقرار و پیاده‌سازی ISO 14000 را در دستور کار داریم/ سقف بودجه‌ای برای محیط‌زیست تعریف نشده، صفر تا صد پروژه‌های زیست‌محیطی‌مان را اجرایی می‌کنیم

تب‌های اولیه

شيوا نيك وظيفه

شرکت فولاد هرمزگان یکی از کارخانه‌های بزرگ فولادی کشور است که رعایت قوانین زیست‌محیطی را از اولویت‌های خود قرار داده و با کنترل و پایش فرآیندهای تولیدی خود در زمینه‌های هوا، پساب و خاک در جهت کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی و رعایت استانداردهایسازمان محیط‌زیست اقدامات مثبت و ارزنده‌ای را به انجام رسانده است. این شرکت در راستاي مقررات و ضوابط زیست‌محیطی، همسوبا سایر سیاست‌های استراتژیک خود، تصمیم دارد تأثيراتزیست‌محیطی ناشي از فعالیت‌ها و محصولات خود را با به‌کارگیریروش‌های مناسب با اقدامات مستمر زیست‌محیطی و رعايت اصولكلي همچون انطباق با قوانين و مقررات، استقرار مؤثر و بهبود مستمرسيستم مديریت زیست‌محیطی، مديريت بر ضايعات، پايش و گزارشدهي فصلی و توجه به مسئوليت‌هاي اجتماعي زیست‌محیطی بهحداقل برساند.

علی‌اکبر محمودصالحی، مدیر HSE فولاد هرمزگان در خصوص اقدامات این مجموعه در سال گذشته عنوان کرد: در راستای تحققاهداف زیست‌محیطی و رعایت استانداردهای سازمان محیط‌زیست،این شرکت پایش های دوره‌ای خود اظهاری را در چهار دوره در سال انجام می‌دهد که تمام فاکتورهای زیست‌محیطی اعم از هوا، پساب و خاک در آن توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط‌زیست سنجش می‌شود و مستقیماً به این سازمان ارائه می‌گردد، این پایش برای دوره آخر سال هم انجام‌شده است که مغایرتی با فاکتورهای استاندارد از محیط‌زیست به مجموعه اعلام نشده است.

مدیر HSE فولاد هرمزگان در ادامه عنوان کرد: اقدام مهم دیگری که در سال گذشته در این راستا انجام شده است بابت اخذ مجوز زیست‌محیطی طرح توسعه فولاد هرمزگان است با توجه به اینکه مجموعه فولاد هرمزگان به دنبال افزایش ظرفیت تولید از 1.5 میلیون تن به 3 میلیون تن تولید است با خرید تجهیزات و تأسیس واحدهای جدید همراه خواهد بود که این طرح به انضمام تغییراتی که اعمال خواهد شد به سازمان محیط‌زیست ارائه شده است تا رعایت جوانبزیست‌محیطی آن بررسی شود تا همه اصول زیست‌محیطی در آن رعایت گردد و در حال بررسی است. البته در سال گذشته موافقت اولیه گرفته شده اما قطعی شدن و مواردی که باید مجدداً لحاظ شود در سال جاری اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته ارزيابي هاي لازم براي اخذ مجوز زیست‌محیطی واحد آب‌شیرین‌کن به‌عنوان یک طرح جداگانه هم انجام شده است.

محمود صالحی عنوان کرد: اقدام برجسته دیگر مجموعه فولاد هرمزگان در راستای نظام جامع مدیریت پسماند است که به‌صورتبخش جداگانه استقلال پیدا کرده است که این پسماندها در قالب طبقه‌بندی به بخش بازیافت، قابل‌فروش و دفنی تقسیم می‌شود. در این مسیر گام اول کاهش تولید پسماند و در ادامه بازگردانی پسماندهای تولید شده به فرآیند تولید و در نهایت یافتن مشتری برای پسماندهای باقی مانده است که در فاز فروش قرار می‌گیرد در سال گذشته پسماندهای مجموعه شناسنامه دار شدند که طبق آن مشخص می‌شود به کدام بخش مربوط می‌شوند.

مدیر HSE فولاد هرمزگان اقدام مهم در سال جدید را این‌چنینتشریح کرد: برای سال جدید استقرار و پیاده‌سازی ISO 14000 که مطابق با آخرین ورژن دنیا است در برنامه کار واحد محیط‌زیست قرار دارد، طبق این موضوع تمام مفاهیم زیست‌محیطی در یک قالب تعیین می‌شود که با پیاده‌سازی آن مطابق با استاندارهای روز پیش خواهیم رفت. در این مسیر جنبه‌های زیست‌محیطی شناسایی می‌شود و براساس سازوکار، ارزیابی و وزن دهی می‌شود و جنبه‌های بارز زیست‌محیطی مشخص می‌شود و مشکلات ما در این قالب مشخص می‌گردد و ما مطابق با آن اقدام اصلاحی تعریف می‌کنیم تا در رنج قابل قبول قرار گیریم، تمام این اصلاحات به شکل پروژه‌هایزیست‌محیطی تعریف خواهند شد که البته امری هزینه‌بر است.

وی در آخر افزود: این استقرار و پیاده‌سازی بودجه‌ی خاص خود را دارد و عدم انطباق‌ها خود هزینه‌های جدیدی را به این بودجه می‌افزاید و دیدگاه مجموعه فولاد هرمزگان این است که سقفی برای بودجه این بخش تعریف نشود چراکه برای انطباق با ISO14000 باید صفر تا صد پروژه‌ها اجرایی شود تا در قالب استاندارد قرار گیریم.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (7 votes)

نظر شما چیست؟