وزارت صنعت آمار داد: تولید شمش فولادی بیش از ۲۱.۶ میلیون تن

تب‌های اولیه

وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمار ۱۱ ماهه سال ۹۸ میزان تولید شمش فولادی را رقم بیش از ۲۱ میلیون و ۶۷۹.۶ هزار تن قید کرد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ رشد ۵.۲ درصدی دارد.

جداول آماری مورد بررسی نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه ۹۷ تولید شمش فولادی برابر با افزون بر ۲۰ میلیون و ۶۰۰.۸ هزار تن ثبت شده بود.

ایران امروز در بین ۱۰ کشور شاخص تولید کننده فولاد جای گرفته و انتظار می‌رود در افق چشم انداز ۱۴۰۴ در رتبه هفتم جهان قرار گیرد.

میزان تولیدات فولادی در ۱۱ ماهه پارسال به رقم بیش از ۱۸ میلیون و ۸۶۴.۶ هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ که افزون بر ۱۷ میلیون و ۸۸۴.۷ هزار تن بود، رشد ۵.۵ درصدی را ثبت کرد.

تولید بیش از ۲۲۶ هزار تن کاتد مس 

 براساس داده‌های آماری وزارت صنعت، میزان تولید کاتد مس در دوره این بررسی، به رقم بیش از ۲۲۶.۸ هزار تن رسید که در مقایسه با ۲۲۵ هزار تن عملکرد ۱۱ ماه سال ۱۳۹۷ افزایش ۰.۸ درصدی دارد.  

سال گذشته شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام کرد: ذخیره معدنی مس از ۲۲ میلیون تن به ۳۴.۵ میلیون تن مس خالص رسیده و ایران به رتبه هشتم جهانی دست یافته است.

۲۴۱ هزار تن شمش آلومینیوم

جداول آماری مورد بررسی گویای آن است که ۱۱ ماهه سال ۹۸ میزان تولید شمش آلومینیوم به رقم ۲۴۱.۴ هزار تن رسید و این درحالی است که در دوره مشابه سال ۹۷ رقم ۲۸۸ هزار تن ثبت شده بود و کاهش ۱۶.۲ درصدی را رقم زد.

میزان تولید ۱۰ ماهه شمش آلومینیوم در سال ۹۸ رقم ۲۱۷.۱ هزار تن اعلام شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۷ افت ۱۹.۷ درصدی داشت.

کاهش ۱.۸ درصدی تولید آلومینا

میزان تولید پودر آلومینا در دوره ۱۱ ماهه این گزارش رقم ۲۱۳.۱ هزار تن را نشان می‌دهد و در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۷ که ۲۱۷.۱ هزار تن بود، کاهش ۱.۸ درصدی دارد.

آمارهای عملکرد ۱۰ ماهه پارسال گویای تولید ۱۹۲.۵ هزار تن پودر آلومیناست و در مقایسه با رقم ۱۹۶.۲ هزار تن تولید دوره مشابه در سال ۹۷ افت ۱.۹ درصدی داشت.

افت ۶.۸ درصدی تولید کنسانتره زغالسنگ

آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه ۹۸ میزان تولید کنسانتره زغالسنگ به سطح افزون بر یک میلیون و ۳۹۶.۸ هزار تن رسید که در مقایسه با رقم بیش از یک میلیون و ۴۹۸.۹ هزار تن عملکرد ۱۱ ماهه ۹۷ افت ۶.۸ درصدی دارد.

۱۰ ماهه ۹۸ هم آمار تولید کنسانتره زغالسنگ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ کاهش ۶.۱ درصدی داشت.

رشد ۱۲.۲ درصدی تولید سیمان 

میزان تولید سیمان در دوره این گزارش به رقم افزون بر ۵۵ میلیون و ۷۰۶.۶ هزار تن رسید و در مقایسه با ۱۱ ماهه ۹۷ که ۴۹ میلیون و ۶۳۲ هزار تن بود، افزایش ۱۲.۲ درصدی را ثبت کرد.

سیمان تولیدی در ۱۰ ماهه پارسال هم با رقم ۵۱ میلیون و ۲۲۷.۳ هزار تن در مقایسه با ۱۰ ماهه ۹۷ رشد تولید ۱۲.۲ درصدی داشت.

تولید بیش از ۳۷۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک

وزارت صنعت در آمار ۱۱ ماهه ۹۸ میزان تولید کاشی و سرامیک را رقم ۳۷۰ میلیون و ۲۳۳.۵ هزار مترمربع ثبت کرده و در مقایسه با رقم ۳۵۰ میلیون و ۸۰۵.۱ هزار متر مربع عملکرد ۱۱ ماهه ۹۷ رشد ۵.۵ درصدی دارد.

۱۰ ماهه سال گذشته ۳۳۵ میلیون و ۸۳۷.۱ هزار متر مربع کاشی و سرامیک تولید شده بود که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۷ افزایش ۵.۳ درصدی داشت.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟