نظارت بر وضعیت تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس و روان فاضلاب های ورودی به دریا / وضعیت آب شیرین کن‌ها و نحوه نظارت‌ها بر آن‌ها

تب‌های اولیه

تصفيه‌خانه فاضلاب بندرعباس از ابتدای بهره‌برداری تا کنون پيچ و خم‌هاي متعددي از نظر كيفيت پساب خروجي داشته است. در خصوص بهبود كيفيت پساب خروجي از سال 1385 تا كنون مكاتبات عديدي با شركت آب و فاضلاب استان و مقامات استاني و سازماني، صورت گرفته است. از سال 1395 با پيگيري مصرانه اداره كل محیط زیست استان و با تاكيد و حمايت استاندار هرمزگان و دستگاه‌هاي نظارتي استان و در راستاي تحقق بند چ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، برنامه بازچرخاني پساب حاصل از تصفيه‌خانه فاضلاب بندرعباس و به‌كارگيري آن در فرايند صنايع غرب بندرعباس براي اولين بار در كشور و در قالب طرح بيع متقابل و در ازاء برنامه بازسازي و ارتقاء تصفيه‌خانه فاضلاب بندرعباس در دست اقدام قرار گرفت.

معدن نامه – استان هرمزگان

هر چند روند بازسازي تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس به كندي انجام مي‌شود، اما شرايط پساب خروجي از این تصفیه‌خانه  نسبت به ساليان گذشته بهبود بخشيده شده است ولی هنوز به حد مطلوب و استانداردهاي زيست محيطي نرسيده و برای رسیدن به این مهم راه درازی در پیش است.

 با توجه حجم وردی فاضلاب به تصفیه‌خانه که مازاد بر ظرفیت آن است، در صورت بهره‌برداری تصفیه‌خانه شهرک پیامبر اعظم و شهرک ولیعصر(هدیش) از بار ورودی تصفیه‌خانه بندرعباس کاسته خواهد شد. علاوه بر آن،  تصويب اعتبارات مدول دو بندرعباس و  بازسازي كلي و اساسي تصفيه‌خانه فاضلاب از موارد ضروري براي كاهش و اصلاح معضل زيست محيطي فعلي ناشي  از فعاليت تصفيه خانه مذکور است.

نظارت‌ها و پایش‌های زیست محیطی از خروجی‌های فاضلاب و پساب‌های ورودی به دریا توسط این اداره کل  به طور منظم صورت می‌گیرد و بر حسب وظایف سازمانی صدور اخطاریه و سایر اقدامات قانونی نیز انجام می‌شود، همچنین انجام نمونه‌بردار‌ی‌ها، پایش‌ها و سنجش‌های آلودگی سواحل انجام و مراتب در کمیته‌های مرتبط استانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد .

وضعیت آب شیرین کن‌ها و نحوه  نظارت‌ها بر آن‌ها چگونه است؟

استان هرمزگان از استان‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری محسوب مي‌شود و  قرار گرفتن استان در کنار سواحل خلیج‌فارس و دارا بودن حدود یک هزار کیلومتر نوار ساحلی موجب شده است؛ آب خلیج‌فارس به عنوان یک فرصت و ظرفیت جهت تامین آب شرب شهری و رفع  بحران کم آبی استان در نظر گرفته شود.

 طی سال‌های اخیر نمک‌زدایی از آب دریا با استفاده از تاسیسات آب‌شیرین‌کن در نواحی جنوبی کشور افزایش یافته است و شرکت آب و فاضلاب شهری در تعدادی از شهر های ساحلی و جزایر استان اقدام به تاسیس آب‌شیرین‌کن با روش اسمز معکوس کرده  تا آب شرب شهری خانوارهای ساکن در این مناطق را تهیه کند.

با توجه به کم آبی‌ها و کاهش بارندگی در استان هرمزگان توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در سال‌های اخیر مشهود بوده است و با توجه به تاکییدات در قانون برنامه ششم مبنی بر تامین 30 درصد از آب کشور از منابع دریا خصوصا در جنوب کشور، این روند سرعت بیشتری به خود گرفته است. ماموریت وزارت نیرو در تامین منابع آب شرب و صنعت از منبع آبی دریا در جهت جایگزینی برداشت آب از دشت‌ها در استان هرمزگان تخصیص‌های متعددی صادر کرده است . مهم‌ترین تدابیر اتخاذ شده در موضوع احداث آب‌شیرین‌کن‌ها منوط به رعايت کليه قوانین و مقررات، ضوابط استقرار صنایع و استانداردهای زيست محيطی، استفاده از تکنولوژی‌های روز نمک‌زدایی با تاکید بر تولید حداقل پساب، عدم صدور مجوز احداث آب‌شیرین‌کن در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، عدم صدور مجوز برداشت آب دریا و احداث آب‌شیرین‌کن در منطقه غرب بندرعباس و جایگزین شدن آن با استفاده از پساب‌های شهری، است.

 همچنین از دیگر موارد مورد تاکید این اداره کل در موضوع تخلیه پساب آب‌شیرین‌کن‌ها رعایت الزامات ذیل است:

ضرورت ايجاد واحد زيست محيطی یا واحد HSE با کلیه تجهیزات آزمایشگاهی در محل طرح در طی مراحل ساخت و بهره‌برداری با توجه به ماده 3 آئين‌نامه ارزيابي زيست محيطي و اجرای کامل شيوه‌های پيشگيری، کاهش و کنترل آثار منفی زیست محیطی مرتبط با پروژه و برنامه مدیریت و پایش زيست محیطی.

لزوم طراحی و اجرای محل آبگيري، حداقل در عمیق‌ترین عمق منطقه مورد اجرای طرح با رعایت کم‌ترین آسیب‌پذیری براکوسیستم و بیومس دریا و در نظر گیری محل خروجي حداقل در عمق بیش از پنج متر با تعهد مبني بر نصب پخش كننده آب (ديفيوزر) با حداقل دو متر فاصله از بستر  به منظور رقیق‌سازی هرچه بیشتر و بهتر پساب خروجی از سیستم‌های آب‌شیرین‌کن (استفاده از پخشاننده های چند مجرایی توصیه شده است).

 خطوط تخلیه پساب می‌بایست در جایی نصب شود که امکان گرم شدن صدف‌های دریایی و گیاهان آبزی وجود نداشته باشد.

لزوم کنترل خروجی پارامترهای فیزیکو شیمیایی پساب آب‌شیرین‌کن به نحوی که کم‌ترین اثر بر اکوسیستم دریا داشته باشد.

همچنین مجري طرح موظف است مديريت منابع آلاينده محيط زيست (پسماند، پساب، نشت تركيبات خطرناك،آلاينده‌هاي هوا و ...) را در قالب يك طرح جامع به همراه برنامه زمانبندي به نحوی تدوين کند تا از آلودگي منابع محيط زيست (منابع آب‌هاي سطحي، آب‌هاي زير زميني، محيط زیست طبيعي، محیط زیست دریایی، محیط زیست انسانی و هواي محيط و صدا) جلوگيري شود.

 بديهي است برنامه جامع تهيه شده مي‌بايست قبل از مرحله بهره‌برداري طرح به این  اداره كل ارائه و طبق آن عمل کند. مسئوليت هر گونه تخريب و آلودگی محيط زيست ناشی از فعاليت طرح تا شعاع تأثيرگذار و ضرورت جبران آن به نحو مقتضی در مراحل ساخت و بهره‌برداری به‌عهده مسئول واحد بوده و مجری طرح ملزم به جبران خسارات وارده است.

آب شیرین کن ها ممکن است چه پیامدهای بر محیط زیست داشته باشند ؟

تلخاب آب‌شیرین‌کن‌ها به طورکلی حاوی املاح محلول با غلظت‌های بیشتر از آب‌های ورودی است. در صورت عدم مدیریت تلخاب‌ها  املاح محلول با بر هم زدن اکوسیستم‌های ساحلی می‌توانند اختلالاتی  را در روند طبیعی موجودات آبزی ایجاد کنند.

تا کنون  در منطقه خطری در خصوص آسیب آب‌شیرین‌کن‌ها بر محیط زیست مشاهده شده است ؟

بررسی خطرات آب‌های ورودی آب‌شیرین‌کن ها به محیط‌های ساحلی نیازمند انجام مطالعات بلند مدت است. زیرا ممکن است در کوتا مدت اثرات و تغییرات مشهود نباشد اما با گذشت زمان و افزایش بار ورودی تلخاب حاصل از این تاسسیات، اثرات زیست محیطی در صورت عدم رعایت الزامات مشاهده شود.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟