مجموعه اقدامات انجام شده در مقابله با شیوع ویروس Covid-19 توسط شرکت سنگ آهن گهرزمین

تب‌های اولیه

همزمان با اطلاع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر شیوع ویروس COVID-19 در کشور، شرکت سنگ آهن گهر زمین با حساسیت و جدیت تمام و با استفاده از پروتکل های مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان، اقدامات موثری در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری در سطح مجتمع و شهرستان انجام داده ذیلاً به اهم این اقدامات اشاره می گردد:

اقدامات انجام شده:

1- برگزاری منظم جلسات کمیته بحران مقابله با کرونا در سطح مجتمع  با حضور کلیه مدیران ارشد مجتمع و اتخاذ تصمیمات مقتضی.

2- نوبت بندی حضور پرسنل روز کار در سطح مجتمع به منظور کاهش تجمع کارکنان.

3- افزایش تعداد شیفت پرسنل شاغل در معدن و کارخانه جات به منظور کاهش تعداد کارکنان در محل خدمت.

4- تعطیلی کلیه پروژه های در حال ساخت و کاهش بالغ 1000 نفری کارکنان شاغل در این بخش.

5- شناسایی افراد پرخطر و دارای بیماری های زمینه ای بر اساس نتایج آزمایشات و معاینات طب کار و پرونده پزشکی افراد و اعلام اسامی آنها به مدیریت منابع انسانی به منظور عدم حضور آنها در محل خدمت.

6- جلوگیری از ورود کارکنان و میهمانان از مبدا استان های با شیوع  ویروس به مجتمع.

7- غربالگری پرسنل هنگام  ورود به سایت از طریق تب سنجی ، سنجش علائم بیماری و تکمیل فرم خود اظهاری و همچنین ممانعت از ورود موارد مشکوک به سایت 

8- غربالگری افراد مشکوک از طریق آزمایشات تخصصی از جمله CBC،CRP، LDH و ... نسبت به شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا اقدام می گردد. 

9- افزودن یک دستگاه آمبولانس مختص چک و انتقال بیماران مشکوک به مراکز قرنطینه و درمان شهرستان.

10- تجهیز محل استقرار پرسنل فوریت های پزشکی در درب های ورودی سایت و تهیه لوازم حفاظت فردی مناسب برای آنها.

11- حذف ثبت ورود و خروج پرسنل توسط دستگاه های انگشت نگاری و چهره نگاری به منظور کاهش تراکم جمعیت کارکنان.

12- لغو کلیه ماموریت ها، جلسات،همایش ها،کلاس های آموزشی در سطح مجتمع و برگزاری جلسات ضروری از طریق ویدیو کنفرانس.

13- تهیه و تامین و توزیع لوازم حفاظت فردی و ضد عفونی جهت پرسنل و اماکن مجتمع شامل: 600 لیتر مواد ضد عفونی سطوح، 5500 عدد بطری 500 میلی لیتری مواد ضد عفونی کننده دست ،480 عدد بطری 500 میلی لیتری الکل،تعداد بیش از 28000 عدد انواع ماسک ، تعداد بیش از 31000 جفت دستکش.

14- تهیه و توزیع هفت نمونه پوستر و پمفلتهای آموزشی مرتبط با این بیماری با تیراژ بالغ بر هفده هزار نسخه در سطح مجتمع و شهرستان سیرجان.

15- تعطیلی کلیه رستوران ها در سطح مجتمع و تحویل غذا در ظروف یک بار مصرف جهت سرو در محل کار و استفاده از ظروف یک بار مصرف جهت سرو چای در سطح مجتمع.

16- ضد عفونی روزانه و مستمر کلیه اماکن اداری،کمپ های کارگری،سرویس های ایاب و ذهاب و سرویس های بهداشتی در سطح مجتمع.

17- آماده باش کلیه پرسنل HSE ، فوریت های پزشکی،حراست جهت کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری.

18 ارتقاء سطح آگاهی کارکنان در خصوص نحوه پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا از طریق فضای مجازی و آموزش چهره به چهره.

در ادامه به تفصیل به بعضی از این اقدامات اشاره خواهد شد.

1- برگزاری منظم جلسات کمیته بحران مقابله با کرونا در سطح مجتمع  با حضور کلیه مدیران ارشد مجتمع و اتخاذ تصمیمات مقتضی

برگزاری بیش از 10 ها جلسه کمیته بحران مقابله با کرونا درسطح مجتمع با حضور کلیه مدیران ارشد مجتمع و سرپرستان HSE و مدیران ارشد کلیه شرکت های فعال در مجتمع سنگ آهن گهرزمین، تدوین صورتجلسه و اتخاذ تصمیمات مقتضی و پیگیری انجام تصمیمات اتخاذ شده 

2- نوبت بندی حضور پرسنل روز کار در سطح مجتمع به منظور کاهش تجمع کارکنان.

3- افزایش تعداد شیفت پرسنل شاغل در معدن و کارخانه جات به منظور کاهش تعداد کارکنان در محل خدمت.

4- تعطیلی کلیه پروژه های در حال ساخت و کاهش بالغ 1000 نفری کارکنان شاغل در این بخش.

5- شناسایی افراد پرخطر و دارای بیماری های زمینه ای بر اساس نتایج آزمایشات و معاینات طب کار و پرونده پزشکی افراد و اعلام اسامی آنها به مدیریت منابع انسانی به منظور عدم حضور آنها در محل خدمت

مطالعه و بررسی آزمایشات و معاینات طب کار و پرونده پزشکی کلیه پرسنل شاغل در شرکت سنگ آهن گهرزمین و اعلام اسامی افراد پرخطر و دارای بیماری زمینه ای به مدیریت منابع انسانی به منظور جلوگیری و عدم حضور آنها در محل خدمت

 

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟