مجتمع فولاد خراسان معین اقتصاد مقاومتی منطقه ۵ (نیشابور) شد

تب‌های اولیه

به گزارش معدن نامه به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مجتمع فولاد خراسان طی امضای تفاهم‌نامه‌ای با استاندار خراسان رضوی، فرماندار، نماینده مردم در مجلس، امام جمعه و مدیر دادگستری نیشابور به عنوان معین اقتصاد مقاومتی منطقه ۵ اقتصاد مقاومتی یعنی این شهرستان شد.

این تفاهم‌نامه امروز در جریان سفر استاندار خراسان رضوی به نیشابور در پایان جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این شهرستان به امضا رسید.

 براساس این تفاهم‌نامه تعدادی پروژه در حوزه‌های مختلف دارای مزیت نیشابور آماده و در قالب تفاهم‌نامه برای اجرا توسط سرمایه‌گذار به تایید رسید تا زمینه اشتغال، تولید و توسعه را برای منطقه فراهم شود.

این تفاهم‌نامه درراستای اجرای طرح توسعه اقتصادی خراسان رضوی با عنوان مثلث توسعه اقتصادی منعقد شده است، طرحی که براساس آن نقش مشارکت همه ارکان از دادگستری تا حوزه‌های اجرایی و بیش از همه مردم در توسعه اقتصادی هر منطقه و بهبود معیشت اهالی آن بسیار گسترده و مهم بوده، به خوبی دیده شده است.

تحقق رویکرد دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای به تناسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و مزیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه با تکیه بر قابلیت‌های بومی و طبیعی در راستای مردمی و درونزا کردن اقتصاد منطقه و توانمندسازی مردم منطقه از طریق ایجاد سازوکار فعال‌سازی آنها در امر توسعه با اولویت رفع محرومیت و توسعه اقتصادی و فرهنگی مردم در روستاها بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محور اجرای این طرح است.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟