طي نوامبر 2019 ميلادي روي داد:

كاهش توليد جهاني آلومينيوم و آلومينا

تب‌های اولیه

توليد جهاني آلومينيوم طي نوامبر سال 2019 ميلادي به 5 ميليون و 190هزار تن و توليد آلومينا به 10 ميليون و 920هزارتن رسيد. اين گزارش حكايت از افت توليد دارد. 

به گزارش معدن نامه، به نقل از وب سايت MetalMiner توليد جهاني آلومينيوم از 5 ميليون و 330 هزار تن در نوامبر 2018 ميلادي به 5 ميليون و 190هزار تن در نوامبر 2019 ميلادي كاهش يافت. اين رقم نسبت به توليد اكتبر 2019(5 ميليون و 350هزارتن) نيز افت نشان مي دهد.

چين بزرگترين توليد كننده آلومينيوم جهان است كه طي مدت ياد شده 2 ميليون و 880 هزار تن آلومينيوم توليد كرده است. اين رقم نسبت به توليد اكتبر 2019 ميلادي (2 ميليون و 980هزارتن) و نيز توليد نوامبر سال 2018 ميلادي(3 ميليون و 40هزارتن) كاهش يافته است.

ميزان توليد اين محصول در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در نوامبر سال 2019 ميلادي به 481هزار تن رسيد. اگرچه اين ميزان توليد نسبت به اكتبر 2019 ميلادي (توليد 494 هزار تن آلومينيوم) كاهش نشان مي دهد اما حاكي از رشد توليد نسبت به نوامبر 2018 ميلادي(توليد 432 هزار تن آلومينيوم) است.

همچنين طي مدت ياد شده، ميزان توليد آلومينيوم اروپاي مركزي و شرقي 345 هزار تن و اروپاي غربي 282 هزار تن گزارش شده است. ميزان توليد آلومينيوم در اين مناطق طي مدت مشابه سال پيش از آن به ترتيب 332 هزار تن و310 هزار تن به ثبت رسيد. اين رقم حاكي از افزايش توليد در اروپاي مركزي و شرقي و كاهش توليد در اروپاي غربي است.

توليد جهاني آلومينا نيز از 10 ميليون و 978 هزار تن در نوامبر 2018 ميلادي به10ميليون و 920هزار تن در نوامبر2019 كاهش يافت. علاوه بر اين، چين به عنوان بزرگترين توليدكننده آلوميناي جهان 5 ميليون و 780هزار تن از اين ميزان توليد را به خود اختصاص داده است.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (4 votes)

نظر شما چیست؟