غریب پور: الویت ما درکشور اکتشاف است و برای اکتشاف هیچگونه محدودیتی مالی نداریم

تب‌های اولیه

در دیدارغریب پوررئیس هیأت‌عامل ایمیدرو و استاندار کرمان با حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شد:

غریب پور: الویت ما درکشور اکتشاف است و برای اکتشاف هیچگونه محدودیتی مالی نداریم

پورابراهیمی: اکتشاف مهم ترین مساله درکشور است

به گزارش معدن نامه : جلسه دیدار معاون وزیر صمت ورییس سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران با فدایی استاندار کرمان با حضور پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس وحسینی نژاد رییس سازمان صمت کرمان و جمعی از معاونین ایمیدرو دراستانداری کرمان تشکیل شد.

 

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه موضوع اول دستورکارجلسه، طرح بهینه سازی ظرفیت تولید سیمان کرمان است گفت: با توجه به اینکه نزدیک به پنج دهه ازفعالیت این شرکت در استان کرمان می گذرد و آثاروبرکات آن درطرح های عمرانی وبخش های مختلف وجود دارد به دلیل فرسودگی و قدمت این شرکت بیم آن وجود داشت که ظرفیت تولید این شرکت کاهش پیدا کند. امکان داشت ما با شرایط کاهش تولید، سود آوری و تعطیلی این بنگاه و همچنین مشکلات مربوط به پرسنل و کارگران روبرو شویم.

وی اضافه کرد: دریکی دوسال اخیر پیگیری هایی انجام شد وجلسات مستمری تشکیل شد. امروز اینجا دکترغریب پورحضوردارند که جا دارد مسوولیت جدید ایشان را نیزتبریک بگویم. درمجموعه سیمان کرمان مهندس رحمانی موضوع بهینه سازی خط تولید راپیگیری کردند.  کار کارشناسی آن به طول انجامید و انتظار ما این بود که خیلی زودتر این بهینه سازی عملیاتی شود، کاررا پیگیری کردند و قرار بود در ابتدای سال 97 اجرای پروژه جدید راعملیاتی کنیم.

 

 پورابراهیمی تصریح کرد:این پروژه خوشبختانه بعد ازمدت ها با پیگیری امروز و با حضور دکتر سدیدی مدیرعامل گروه توسعه ملی و مجموعه سرمایه گذاری وابسته به بانک ملی کشور نهایی و قرار شد خط موجود تولید 2300تنی سیمان کرمان به خط تولید 3600 تنی ارتقا پیدا کند. حدود 250میلیارد تومان سرمایه گذاری  انجام خواهد شد که معادل  یک دوم آن تقریبا ریالی و مابقی آن ارزی است. بازه ی سرمایه گذاری با توجه به کارشناسی که انجام شده بیست و چهارماه است ولی درخواست ما این است با تسریعی که هم هلدینگ سیمان و آقای مهندس داداش انجام خواهند انشالا این بازه ی زمانی به کم تر از بیست و چهارماه تقلیل پیدا کند و ما شاهد اجرای این پروژه ی مهم باشیم .

 

وی تاکید کرد که این کار به حفظ تولید، ادامه ی اشتغال وافزایش ظرفیت تولید کمک خواهد کرد. یک سری محدودیت دربحث توسعه با توجه به ظرفیت هایی که در کشورایجاد شده است وجود دارد. ما اعلام می کنیم  که درحوزه ی استان و در حوزه مجلس این موضوع را به عنوان یک رویکرد ملی پیگیری کنیم.

 

پورابراهیمی با بیان اینکه اولین نکته در استان تغییر کاربری های جدید است،گفت: تقریبا معادل  70درصد ظرفیت نیاز سیمان کشورمازاد سرمایه گذاری درحوزه ی سیمان داریم، نیاز است ظرفیت های جدید را شناسایی کنیم. خوشبختانه جهاد نصرکرمان کار جدید را در این حوزه شروع کرده است، رویه سیمانی جدید درکشور به نام rccمطرح است. بیست کیلومتر به عنوان اولین اقدام استفاده از سیمان به عنوان جایگزین آسفالت در جاده ی شهربابک، هرات عملیاتی شده و قرار است تا یک ماه دیگربه بهره برداری برسد.

 

پورابراهیمی ادامه داد: این موضوع به ما کمک می کند که ظرفیت های جدید سیمانی به صورت کامل تولید وکارکنند، موضوع تامین مالی نیز مطرح شده که حتما در این خصوص کمک مالی با استفاده ازاعتبارات صندوق توسعه ملی را مطرح خواهیم کرد. مجموعه کارهایی که باید در این بخش صورت بگیرد در موضاعات تصیفه حساب های ارزی از قبل مانده و سیمان هم یکی از مشکلات است. خوشبختانه توافقات خوبی را درکمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده ایم که به زودی گزارش کمیسیون برای ارائه در شورای گفت وگو جهت تصمیم گیری با حضور وزرای دولت و برای ارائه درجلسه شورای عالی از طریق ریاست مجلس عملیاتی خواهد شد.

 

 پورابراهیمی موضوع دوم جلسه را افزایش ظرفیت تولید لاستیک بارز مطرح کرد و گفت:لاستیک بارزیکی ازمجموعه های مهم به واسطه ی کیفیت تولید بالای خود درکشور است، بخش عمده ی تولید این مجموعه صادراتی بوده و تغییرات نرخ ارز باعث شده که صادرات این شرکت تقریبا به کم ترین حد برسد و حتی متوقف شود.

 

وی افزود: ما با افزایش ظرفیت تولید لاستیک بارز می توانیم نیاز داخل کشور را تامین کنیم ودرآینده ظرفیت صادرات را احیا کنیم. درطول یکسال گذشته شاهد تصمیمات غیرکارشناسی درمجموعه شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بوده ایم، می دانید که سهامدارعمده آنجا شستا است و سهامدارعمده دوم این کارخانه گروه توسعه ملی است.  اقداماتی که توسط هلدینگ مربوطه در شستا انجام شده بود که طرح توسعه لاستیک بارز از کرمان به جایی دیگر برود، به وزارت رفاه رفتیم و ازآنجا پیگیری کردیم که این کار انجام نشود اما در آنجا گوش شنوایی نبود. به بازرسی کل کشور نامه نوشتیم و اعلام کردیم با این کاری که دارد صورت می گیرد هزینه های زیادی به سهام داران تحمیل می شود. مجموعه محاسبات ما نشان داد اگر این طرح به جایی غیر از کرمان برود حدود 110میلیون یوروهزینه ی ارزی و حدود 700میلیارد تومان هزینه ی ریالی به مجموعه هزینه های طرح در استان دیگر اضافه کرده و طرح را از توجیه خارج می کند.

 

وی خبرداد: خوشبختانه با تغییرات مدیریتی که در وزارت رفاه و شستا انجام شد این موضوع متوقف شد، حدود 1000نفر با این افزایش ظرفیت در کارخانه لاستیک بارز کرمان مشغول بکارمی شوند.

 

پورابراهیمی با یادآوری اینکه بخش زیادی از منابع مربوط به ایمیدرو ازمحل عوارضی که از معادن استان کرمان اخذ می شود است، گفت: درخواست اول ما ازآقای غریب پورکه دستور پیگیری آن را دادند این بود که بخشی از زیرساخت هایی که براساس ماده 43 قانون برنامه ششم تکالیف مربوط به حوزه ی تخصصی بوده است که آقای دکتر باید دستور بدهند دربحث زیرساخت ها و جاده های معادن اصلاحات انجام شود و ایمن سازی بخش های زیادی که درحوزه ی آنهاست نیز انجام شود.

 

وی ادامه داد: دومین درخواست ما تصمیم گیری درخصوص پهنه های معدنی در اختیار ایمیدرو است، باید در حوزه ی معدنی برای آنها تصمیم گیری شود. بخش عمده ی آن پهنه ی معدنی است که در شهرستان راور داریم. درخواستمان از آقای غریب پور این است که ایمیدرو اکتشاف این پهنه ها را انجام دهد و یا اجازه بدهد اکتشاف پهنه های معدنی با مشارکت بخش خصوصی باشد به هر نحوی که قانون اجازه بدهند و یا مجوز بدهند که بخش خصوصی جدید جایگزین بخش خصوصی ناتوان شود. حبس این پهنه های معدنی به صلاح کشورنیست. انتظار ما ازدکتر غریب پور با شناختی که ازایشان داریم این است که تصمیات خوبی را برای این پهنه های معدنی بگیرند.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بحث آخرخود را اینگونه باز کرد که باید یک توافق برای بحث های اکتشافی با ایمیدرو در استان کرمان انجام شود.

 اواضافه کرد: درمجموعه تصمیمات کشور ما شاهد این هستیم که بخش عمده ای از پتانسیل کشور در حوزه ی معادن مغفول مانده است. آماری داریم که بیش تراز93درصد پتانسیل معدنی کشور شناسایی نشده و تنها هفت درصد کار اکتشاف درکشور انجام شده است.

وی ادامه داد: این نشان دهنده ی این است که ظرفیت هایی که از آنها بهره برداری می شود به واسطه ی همان هفت درصد است. در استان کرمان این عدد بالاتر است اما نیازمند این است که بتوانیم با توجه به برنامه ریزی ها اولین اقدام کاراکتشافی از طریق شرکت های بزرگی مانند گل گهر وشرکت ملی مس و... باشد. استان کرمان نیازبه عملیات اکتشاف توسط سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و سایربخش های متولی دارد. ما اطلاع پیدا کردیم که سازمان انرژی اتمی مطالعات ژئوتکنیک خود را به دولت فروخته است. بخش خصوصی هم باید ازاین اطلاعات استفاده کند. این یکی از ظرفیت هایی است که می تواند به سرمایه گذاری ها در این حوزه کمک کند، این موضوع بسیاربرای مهم است. ایمیدرو باید این کار را دراستان کرمان تمام کند که این کار انقلابی بزرگ دراین بخش برای کشوراست.

 

غریب پور نیز در سخنان کوتاهی به پورابراهیمی پاسخ داد:

رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه ایمیدرو اکتشاف را به وسیله خود یا شرکت های معدنی در استان کرمان ادامه خواهد داد اضافه کرد: در زمینه واگذاری پهنه های معدنی نیز بنا برقانون این کار را انجام می دهیم  و فراخوان می گذاریم وجذب سرمایه گذار خواهیم کرد. در زمینه زیرساخت ها هم باید این زیرساخت ها تقویت شود و درحد امکان ایمیدرو به این امر کمک میکند و متعهد است که آن را به اتمام برساند. الویت ما در کشور اکتشاف است و برای اکتشاف هیچگونه محدودیتی مالی نداریم.

 

 

 

 

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی که آخرین سخنران این جلسه بود، نیز گفت: گروه توسعه ملی در کرمان سهامدار سیمان، لاستیک بارز و ممتازان و یک سری شرکت های تابعه است و سهم مناسبی از سرمایه گذاری این مجموعه در کرمان اتفاق می افتد.

 

سدیدی با اشاره به اینکه مسیر توسعه نباید قطع شود، گفت: گروه توسعه ملی از لحاظ بازده دارایی ها برای بانک ملی هیچ وقت سهمی کمتر از 70 درصد نداشته و بازده سالانه همواره بیشتر بوده و امسال بیش از 100 درصد بازده دارد. آنچه در بانک ها محل نگرانی است، در بخش عملیات بانکی و مطالبات لاوصول با عمکرد حوزه ما قابل مقایسه نیست.

 

وی تاکید کرد: کارخانه سیمان کرمان با قدمت 50 ساله اش که نقش تاریخی خود را در کرمان ایفا کرده، طبق توافقاتی که صورت گرفته، فاز خط تولید جدیدش به زودی آغاز خواهد شد و همچنین طرح توسعه لاستیک بارز نیز با رقم 500 میلیارد تومان که برآورد اولیه است، مصوبه هیات مدیره را دارد و در کرمان ادامه خواهد داشت تا بتواند نقش خود را در توسعه منطقه و کشور ایفا کند.

 

هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟