سعدینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف گذاری احیاء 54 فقره معدن در سال 99

تب‌های اولیه

سازمان صمت هرمزگان در سال 98 با توجه ویژه به طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 25 فقره معدن غیر فعال را با سرمایه گذاری قریب به 47 میلیارد تومان و زمینه اشتغال مستقیم حدود 272 نفر به فعالیت برگرداند و همچنان این موضوع را در سال جهش تولید در اهم برنامه های خود قرار داده است. در خصوص برنامه های سازمان صمت هرمزگان در سال 99 و میزان تحقق اهداف سال گذشته گفتگویی با ابراهیم سعدینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان داشتیم.
سعدینی در راستای برنامه های سازمان صمت هرمزگان تشریح کرد: برنامه های سازمان در بحث جهش تولید در بخش معدن در 7 محور هدف گذاری شده است که مهم ترین آنها طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف گذاری احیاء 54 فقره معدن در سال 99 است. در صورت تحقق این برنامه بیش از 100 میلیارد تومان در بخش معدن سرمایه گذاری جدید خواهد شد و زمینه اشتغال بیش از 500 نفر به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد، که با توجه به فراهم شدن زیرساخت های اجرایی و نرم افزاری طرح در سال گذشته، روند احیای معادن شتاب خواهد گرفت.
وی افزود: لازم به ذکر است در سال 98، 25 فقره معدن غیر فعال در راستای اجرای طرح فوق احیاء شد که با سرمایه گذاری قریب به 47 میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم حدود 272 نفر فراهم گردید. سایر برنامه های سازمان تداوم اقدامات و پروژه هایی است که از سال رونق تولید شروع شده است و شامل:
1-    افزایش ذخایر معدنی استان از طریق اکتشاف منابع جدید و تعیین تکلیف پهنه های مطالعاتی و به عبارتی توسعه فعالیت های اکتشافی استان می باشد.
2-    تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن یکی دیگر از برنامه های سال جهش تولید است که در این راستا تکمیل طرح های در دست احداث در حوزه صنایع معدنی و راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی شامل؛ تولید کنسانتره آهن، کنسانتره کرومیت و پودر گچ در شهرستان های مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است.
3-    پروژه تجهیز و نوسازی معادن که از طریق اعطای تسهیلات رونق تولید دنبال خواهد شد.
4-    جهش در صدور مجوزهای اکتشافی و معدنی در سازمان که در این راستا با شناسایی و حذف مقررات زائد، غیر ضرور و دست و پاگیر و همچنین بهبود شاخص های کسب و کار، الکترونیکی کردن فرآیندهای باقی مانده در سامانه کاداستر و کاهش زمان صدور مجوزها، این امر مهم پیگیری خواهد شد.
5-    یکی دیگر از برنامه های سازمان علاوه بر واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی که از طریق سامانه کاداستر و فرآیند ثبت محدوده صورت می گیرد؛ افزایش واگذاری های معادن بلامعارض از طریق مزایده عمومی می باشد لازم به ذکر است برابر با هدف گذاری صورت گرفته در سال جهش تولید با درخواست تفویض اختیار بیشتر امور از شورایعالی معادن به شورای معادن استان جهت تعیین تکلیف معادن غیرفعال و سلب صلاحیت بهره برداران معادنی که به تعهدات قانونی خود جهت فعالسازی معدن اقدام ننموده اند، تشدید خواهد شد و پس از خلع ید این قبیل بهره برداران، معادن مربوطه از طریق مزایده عمومی قابل واگذاری خواهد بود.
6-    حمایت از صادرات مواد معدنی دارای ارزش افزوده و رفع موانع و مشکلات صادراتی واحدهای کوچک در بخش معدن با هدف توسعه صادرات غیر نفتی استان یکی از دیگر از برنامه های سال جهش تولید است.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (3 votes)

نظر شما چیست؟