سيف الله اميري، مدیرکل دفتر صنایع معدنی در گفتگو با معدن نامه مطرح كرد:

صادرات به شرط تامين داخل امكان پذير خواهد بود

تب‌های اولیه

شيوا نيك وظيفه

در چند سال اخير تصميمات دولت بر اين پايه است كه با تکميل زنجيره توليد سعي شود علاوه بر جلوگيري از خام فروشي نياز بسياري از محصولات در داخل کشور را بر طرف کرده و تامين داخل در اولويت قرار گيرد. اين در شرايطي است كه مجددا شاهد كمبود مواد اوليه و انتقادات فولادسازان هستيم. در اين خصوص گفتگويي با سيف الله اميري، مدیرکل دفتر صنایع معدنی داشتيم.

اميري در گفتگو با معدن نامه مطرح كرد:در شرايط عادي به سر نميبريم، هدف آمريكا انحلال مجموعه هاي فعال توليدي كشور است و بايد سود كشور را بر سود شركتها اولويت بدانيم تا اقتصاد كشور را نجات دهيم. 

مدیرکل دفتر صنایع معدنی افزود: سالها شركتها به روال خود پيش رفته اند و دولت فشاري بر آنها نگذاشته و محدوديتي ايجاد نكرده تنها حقوق دولتي از شركتها اخذ شد. حالا شركتها بايد همكاري كنند تا اين بحران را پشت سر گذاريم.

اميري گفت: با توجه به دستور آقاي جهانگيري و تاكيد رحماني وزارت صمت، اولويت تامين داخل خواهد بود و تاكيد بيشتري بر آن خواهيم داشت و پس از تامين داخل اجازه صادرات داده خواهد شد.

وي تشريح كرد: عدم تامين داخل در نهايت منجر به كاهش توليد و در نهايت كاهش اشتغال مي شود و بيكاري دامن خود مردم را مي گيرد. به همين خاطر اين بار منسجم تر و دقيقتر موضوع صادرات را پيگيري خواهيم كرد.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟