غريب پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفتگو با معدن نامه:

شرايط پايدار نيست و اميدواريم با تغيير مثبت شاهد رونق بازار باشيم

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

یکی از اهداف اساسی طبق سند چشم انداز 1404 کشور، دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد است. امروزه تولید و مصرف فولاد، یکی از شاخصهاي اصلی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آيد و صنایع فولاد سهم مهمی را در سازندگی، بازسازي و توسعه کشورها ایفا میکند تا جایی که درسالهاي اخیر تقاضاي فولاد در ایران و جهان از میزان تولید آن بیشتر شده است. در سند چشم انداز کشور نیز ظرفیت تولید فولاد به گونه اي هدفگذاري شده که نه تنها نیاز داخل را پوشش میدهد بلکه امکان صادرات این کالاي ارزشمند به سایر کشورها را نیز فراهم مینماید. لذا تحقق چشم انداز از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و لازم است محدودیتها و موانع موجود در این راه شناسایی شوند. كارشناسان و دست اندر كاران زيادي در بخش فولاد، اين هدف را اجرايي نمي دانند و در صورت اتفاق بازار هدفي براي آن متصور نيستند. اين در حالي است كه خداداد غریب‌پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اين موضوع موافق نيست و در اين راستا به معدن نامه عنوان كرد: شرايط پايدار نيست و ما اميدواريم كه با تغيير مثبت شاهد رونق بازار باشيم. ضمن اينكه خيلي از كشورها در نقض برجام با آمريكا همكاري نكردند، اين موضوع سبب مي شود كه بتوانيم بازار صادراتي را حفظ كنيم.
وي افزود:هدف ما صادرات ٤٠ درصدي از توليد در چشم انداز است و با پيش بيني رشد اقتصادي ، تقاضاي داخلي را تقويت خواهيم كرد.
غريب پور افزود: زیرساخت ها به عنوان یکی از ضرورت های توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی است و ما زیرساخت ها را با هماهنگی دستگاه های مختلف توسعه می دهیم.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه نباید در تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تردیدکرد، گفت: تولید ٥٥ میلیون تن فولاد در سند چشم انداز در نظر گرفته شده که خیلى از آن فاصله نداریم. یکی از اهداف چشم انداز که محقق شدن آن حتمی است، تولید فولاد خواهد بود.

 

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟