دکتربهرام جلوداری ، مشاور و مدرس بهره وری

رونق تولید از منظر بهره وری

تب‌های اولیه

به بهانه روز ملی بهره وری ، اول خرداد 1398 امسال به نام رونق تولید مزین شد ، عنوانی که همه صنعتگران همواره بدنبال آن بودند و هستند ، رونقی که می تواند چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در آورده و جریان توانمندسازی اقتصاد کشور را دوچندان نماید ، اما رونق تولید به عنوان یک نتیجه مطلوب زمانی اتفاق می افتد که مولفه های رونق نیز در اقتصاد و صنعت کشور شکل بگیرد.

برای رونق تولید می توان از رویکردهای سرمایه گذاری و یا افزایش بهره وری استفاده کرد . اما ویژگی این رویکردها و نتایج حاصله باهم متفاوت است ، سرمایه گذاری در نهایت استهلاک را به دنبال خواهد داشت ، اما بهره وری نه تنها استهلاک پذیرنیست بلکه منجر به ایجاد ظرفیتهای جدید از طریق ایجاد خلاقیت و نوآوری و توسعه مزیت های اقتصادی می شود .

اگر یکی از نتایج  رونق تولید را تولید بیشتر و یا اشتغال بیشتر در نظر بگیریم ، تولید با کیفیت و اشتغال مهارت زا جزو مولفه های بهره وری محسوب خواهند شد .

بهره وری در یک نگاه ساده کار خلاقانه ای است که منجر به افزایش ظرفیت های تولید می شود ، باعث افزایش پتانسیل تولید و ترویج فرهنگ رونق تولید می شود . بنابر این اگر در فرآیند رونق تولید به دنبال بهبود بهره وری در شاخص های بهره وری باشیم ، به رونق تولیدی دست خواهیم یافت که منجر به توسعه پایدار و ماندگاری آن خواهد شد.

بهره وری در سطح فردی ، سازمانی ، ملی و بین المللی می تواند منجر به افزایش توانمندی های فردی ، سازمانی ، ملی و بین المللی شده و اثرات تحریم ها را کاهش و یا خنثی نماید ، در مقوله بهره وری به دنبال استفاده بهینه از منابع به منظور کاهش هزینه های تولید هستیم ، این موضوع می تواند منجر به کاهش هزینه های عوامل تولید از قبیل انرژی و مواد اولیه شده و تولید کننده به یک رونق معنی دار دست یابد .

رونق تولید از منظر بهره وری و افزایش بهره وری می تواند ظرفیت های جدیدی را در اختیار سازمان قرار بدهد و از هدر رفت منابع جلوگیری نماید ، همچنین می تواند فرهنگی را ایجاد نماید تا موضوع رونق تولید به یک امر فراگیر و فراسازمانی و یک فرهنگ ملی تبدیل شود .

بهره وری و افزایش آن منجر به استفاده بهینه از منابع از قبیل تجهیزات و ماشین آلات شده و این نتیجه به دنبال خود منجر به افزایش ظرفیت تولیدی سازمان و استفاده بهینه از هزینه های ثابت می شود . کاهش هزینه های تولید در ادامه رونق تولید را بدنبال خواهد داشت و چرخه فرآیند بهبود مستمر را ایجاد خواهد کرد .

اگر امروز به رونق تولید بها میدهیم و از نبودن آن در رنج هستیم ، دلیل عمده آن عدم توجه به بهره وری و قدرت بهره وری در اقتصاد هستیم ، بهره وری اگر در مسیر خود جریان پیدا کنید می تواند نه تنها رونق تولید بلکه رونق اقتصادی را ایجاد کند .

در اقتصاد متلاطم امروزی که با انواع تهدیدها و تحریم ها روبرو هستیم ، اگر رسیدن به رونق تولید با استفاده از افزایش بهره وری باشد ، می تواند اقتصاد کشور را بیمه نماید ، اما اگر به ابزارهای کوتاه مدت و غیرسیستمی برویم نه تنها رونق تولید ایجاد نخواهد شد بلکه به یک پرونده یکساله تبدیل خواهد شد که در انتهای سال باید پرونده آن را بست ، در چنین شرایطی نه تنها صنتعگران قادر به برنامه ریزی بلندمدت نخواهند بود بلکه تمامی برنامه های اقتصادی کشور را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد . بنابر این تاکید اکید نگارند اینست که دولتها مکانیزمهای افزایش بهره وری برای رونق تولید را جدی گرفته و به آن بعنوان یک راهکار کوتاه مدت نگاه نکنند.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (5 votes)

نظر شما چیست؟