مهندس ترابي در حاشيه هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران به معدن نامه عنوان كرد؛

در آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي شركت كرديم تا از نكاتي كه پيشكسوتان اين حوزه مطرح مي كنند استفاده كنيم و موارد برجسته را در راستاي بهبود كيفيت به كار بنديم

تب‌های اولیه

شيوا نيك وظيفه

سرآمد شدن يك سازمان، فرآيند پيوسته اي است كه با برنامه ريزي و هدف گذاري آغاز مي شود و در  طول مسير با ارزيابي هاي مداوم و استفاده از اهداف از پيش تعيين شده، نواقص و نارسايي ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقويت نقاط قوت انجام مي شود. روابط عمومي نيز مجوعه اي از فرايند و اقدامات را شامل مي شود تا در نهايت چرخه اطلاعات را بين سازمان و مخاطبانش مديريت كند و تسهيل گر ارتباط موثر و هدفمند درون سازمان و بيرون سازمان باشد. در اين شرايط براي حركت به سمت سرآمد بودن يك روابط عمومي، براي ايجاد تغيير بايد برنامه ارتباطي براساس اندازه گيري ميزان رضايت مخاطبان، تغيير در روش هاي پاسخگويي و افزايش كانالهاي ارتباطي، رسانه سنجي با رويكرد برقراري ارتباط موثر باشد. 

امروز بيست و پنجم تيرماه هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران است. حضور فولادي ها در اين همايش نيز پررنگ و با كسب جوايز بوده است. از اين مجموعه فعال و بزرگ فولاد هرمزگان، فولادمباركه و فولاد اميركبير در اين همايش حضور دارند. آقايان ايرج ترابي، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه و رضا صفريان، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مديران روابط عمومي فولادي حاضر در جمع هستند. 

در حاشيه اين همايش گفتگويي با ترابي، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه داشتيم.

ترابي دليل حضور اين مجموعه در همايش را به معدن نامه اينگونه تشريح كرد: فولاد مباركه همواره به دنبال توسعه و ارتقاء بوده كه در اين خصوصيت تنها به توليد محصول متمركز نيستيم.

وي افزود:در آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي شركت كرديم تا از نكاتي كه پيشكسوتان اين حوزه مطرح مي كنند استفاده كنيم و موارد برجسته را در راستاي بهبود كيفيت به كار بنديم. 

 

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (4 votes)

نظر شما چیست؟