سال ۹۷ چگونه گذشت؛

خاص ترین موفقیت...خاص ترین چالش

۱_ شرکت ذوب آهن اصفهان

تب‌های اولیه

منصور يزدي زاده-مديرعامل ذوب آهن
اگرچه چالش ها و خبرهای خوب ذوب آهن در سال ۹۷ متعدد بود، ولی مهمترین چالش هاي به شرح زیر است:
۱. شمولیت ماده ۱۴۱ شرکت که مانع از حرکت های موثر در تامین منابع مالی میشد، که خوشبختانه با افزایش سرمایه شرکت، این نقیصه برطرف شد.
۲. بالا بودن هزینه های مالی شرکت، که با انجام حرکت افزایش سرمایه از یکسو و استفاده از ظرفیت بند و تبصره ۵ قانون بودجه و به دنبال آن باز شدن حد اعتباری شرکت، علاوه بر کاهش هزینه های مالی، توانستیم اقدام های لازم برای جبران بخشی از سرمایه در گردش منفی را انجام دهیم.
۳. مشکل تامین آب پایدار برای تولید.
۴. مشکل تامین مواد اولیه آهن دار  شامل سنگ آهن و ... که با اعتصاب ۵۷ روزه کامیونداران، فشار مضاعفی را به شرکت وارد نمود.

مهمترین خبرهای خوب شامل:
۱. تولید و تحویل ریل به راه آهن
۲. تولید فولاد ریل
۳. تولید تیرآهن بال پهن با سایز ۳۰۰ میلی متر
۴. افزایش سرمایه شرکت از ۳۳۰۰ به ۶۱۵۰ میلیارد تومان که منجر به اقدام های یاد شده گردید
۵. استفاده از ظرفیت بند و تبصره ۵ بابت تهاتر بدهی های شرکت از طریق تامین اجتماعی و دولت

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (3 votes)

نظر شما چیست؟