ثبت رکورد هاي پي در پي توليد در شرکت فولاد هرمزگان

تب‌های اولیه

ثبت رکورد هاي پي در پي توليد در شرکت فولاد هرمزگان

مجموعه فولاد هرمزگان که همواره با افزايش بهره وري و استفاده بهينه از تجهيزات و مديريت صحيح نايل به موفقيتهاي جديد ميشود اين بار نيز رکورد جديدي را به ثبت رساند.

مدير فولاد سازي و ريخته گري مداوم شرکت فولاد هرمزگان از ثبت رکورد روزانه توليد تختال در اين شرکت  خبر داد و گفت: کارکنان سخت کوش و پرتلاش واحد فولاد سازي در تاريخ  25 ديماه 97  با توليد 5 هزار و 904 تن تختال به رکورد جديدي دست يافتند.

احسان رسولي افزود: رکورد قبلي اين واحد در 27/10/96 به ميزان 5 هزار و  751 تن تختال محقق شده بود که با رکورد جديد ميزان توليد نسبت به رکورد قبلي 154 تن افزايش يافته است.

وي اضافه کرد:  اين در حالي است که طبق طراحي شرکت سازنده ظرفيت توليد کوره هاي قوس فولاد هرمزگان بدون در نظر گرفتن توقفات اضطراي و تاخير روزانه 5000 تن تختال بوده که با اين ميزان توليد 18 درصد نسبت به ظرفيت اسمي بيشتر توليد شده است که با در نظر گرفتن توقفات اضطراري و تاخير تعريف شده اين ميزان افزايش توليد به 30 درصد خواهد رسيد.

وي در ادامه از ثبت رکورد تخليه 47 ذوب در کورهاي قوس الکتريکي خبر داد و افزود: با افزايش بهره وري و استفاده بهينه از تجهيزات موفق به ثبت رکورد تخليه 47 ذوب در کوره هاي قوس الکتريکي شده ايم که رکورد قبلي در کوره هاي قوس الکتريکي مربوط به 29/10/96 و به ميزان 46 ذوب بوده است.

مدير فولاد سازي و ريخته گري مداوم  فولاد هرمزگان از اجراي موفق دستور العمل هاي عملياتي، افزايش بهره وري و استفاده بهينه از تجهيزات به عنوان عاملي که بيشترين تاثير را در کسب رکورد داشتند ياد کرد و افزود: رکوردهاي بدست آمده  راه اين واحد را در دستيابي به اهداف ساليانه خود هموارتر خواهد ساخت.

وي به ساير عوامل تاثير گذار در ثبت اين رکورد نيز اشاره کرد و گفت: همکاري خوب ناحيه احيا ، تامين پايدار و مطلوب گندله توسط همکاران خريد، تخليه مناسب ذوب در کوره هاي قوس الکتريکي آماده بکار بودن جرثفيل هاي سقفي براي انتقال مذاب، آماده بکار بودن ماشين ريخته گري، گريد و متوسط عرض مناسب، آماده سازي مناسب ذوب از نظر دما و آناليز و زمان و ارسال به ريخته گري، جمع اوري مناسب و بدون توقف سرباره از دلايل دستيابي به رکورد بوده است.

رسولي ،  با تاکيد بر ضرورت تثبيت اين شرايط و لزوم دستيابي به رکوردهاي بالاتر افزود: با کمک و همدلي همه واحدهاي مربوطه مي توانيم به شرايط مطلوب تري برسيم.

وي اظهار اميدواري کرد:  با بهينه کردن خطوط توليد امکان افزايش توليد و تحقق رکوردهاي جديد به زودي ميسر خواهد شد.

مدير فولاد سازي و ريخته گري مداوم فولاد هرمزگان در پايان از تلاش تمامي کارکنان ناحيه فولاد سازي و ريخته گري مداوم و همکاري واحدهاي پشتيباني و پيمانکاران حاضر در ناحيه و همچنين از حمايت هاي مديريت ارشد سازمان و معاون بهره برداري که در تحقق اهداف شرکت همواره مشوق کارکنان بودند تشکر و قدرداني کرد.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (3 votes)

نظر شما چیست؟