معاونت فنی و بهره برداری مجتمع سنگ آهن سنگان

ثبت رکورد استخراج سنگ آهن و تامین کلوخه سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کنسانتره در 10 ماهه اول سال 97درمجتمع سنگ آهن سنگان

تب‌های اولیه

 

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه - به نقل از روابط عمومی مجتمع سنگ آهن سنگان 
درراستای اجرای تعهدات ایمیدرو جهت تامین خوراک سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کنسانتره و گندله سازی  منطقه سنگان، مجتمع سنگ آهن سنگان طی ده ماه ابتدای سال 97 نسبت به تامین سنگ کلوخه مورد نیازکارخانجات کنسانتره درحال بهره برداری شرکتهای  اپال پارسیان سنگان و توسعه ملی بیش از5 میلیون تن سنگ آهن که بیش از مقدار برنامه ریزی شده ودرخواست شده توسط شرکتهای مذکوربوده را ازمعادن استخراج و تامین نموده است .

ناصر اسماعیل زاده اعلام نمود ،درهمین راستا در دو ماه گذشته بالغ بر یک میلیون و ششصد هزارتن سنگ آهن تحویل این دو کارخانه گردید که باعث افزایش تولید و ثبت رکورد تولیدکنسانتره درمنطقه سنگان گردیده است.

همچنین  درجهت کمک به تامین زیرساختهای شرکتهای مذکور ودرراستای افزایش تولید ،مجتمع سنگ آهن سنگان آب مورد نیاز و برق مصرفی کارخانجات  را تامین و  محصول تولیدی گندله ازطریق ایستگاه راه آهن اختصاصی مجتمع به مبادی مصرف انتقال داده شد.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (3 votes)

نظر شما چیست؟