طی سال2018 انجام شد:

تولید جهانی آلومینا به 130 میلیون تن رسید؛ کاهش استخراج بوکسیت

تب‌های اولیه

تولید جهانی پودر آلومینا در سال 2018 میلادی به130 میلیون تن افزایش یافت. این در حالی است که استخراج بوکسیت با کاهش همراه شد. 

به گزارش معدن نامه، به نقل از سازمان زمین شناسی امریکاUSGS ، میزان تولید این ماده معدنی از 129میلیون تن در سال 2017میلادی با رشد اندکی به 130 میلیون تن در سال گذشته میلادی افزایش یافت.

طی مدت مذکور، چین با تولید 72 میلیون تن آلومینا در رتبه نخست جهان جای گرفت. این میزان در سال 2017 میلادی 69 میلیون تن بود.

استرالیا با تولید19 میلیون تن و برزیل با تولید 7 میلیون و 900 هزار تن آلومینا به ترتیب دومین و سومین تولیدکننده بزرگ این ماده معدنی در سال 2018 میلادی بودند. در مدت یاد شده، هند با تولید 6 میلیون و 500 هزار تن آلومینا در رتبه چهارم و روسیه نیز با تولید 2 میلیون و 800 هزارتن از این ماده معدنی در رتبه پنجم جای گرفتند.

کاهش استخراج بوکسیت درسال گذشته میلادی

مجموع استخراج جهانی بوکسیت از 309 میلیون تن در سال2017 میلادی به 300 میلیون در سال 2018 کاهش یافت.

استرالیا با استخراج 75 میلیون تن بوکسیت در رتبه نخست جهان جای گرفت. این میزان در سال 2017 میلادی 87 میلیون و 900 هزار تن بود که حاکی از افت استخراج این ماده معدنی در سال گذشته میلادی است.

استخراج این ماده معدنی در چین نسبت به مدت مشابه سال 2017 میلادی بدون تغییر ماند. این کشور با استخراج 70میلیون تن بوکسیت در سال 2018 توانست در جایگاه دوم جهان قرار گیرد.

همچنین طی مدت مذکور، گینه با استخراج 50 میلیون تن و برزیل با استخراج 27 میلیون تن از این ماده معدنی در رتبه ها ی سوم و چهارم جهان قرار گرفتند. هند نیز توانست با استخراج 24 میلیون تن بوکسیت رتبه پنج را به خود اختصاص دهد.

مجموع ذخایر بوکسیت جهان در سال2018 میلادی30 میلیارد تن است که گینه با 7 میلیارد و 400میلیون تن ذخیره این ماده معدنی، در صدر جهان قرارا دارد.

استرالیا و ویتنام نیز به ترتیب با 6 میلیارد تن و 3 میلیارد و 700 میلیون تن در رتبه ها ی دوم و سوم ذخایر بوکسیت جهان جای گرفتند.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (13 votes)

نظر شما چیست؟