محمد کشانی مدیرعامل فولاد خوزستان در همایش تبیین اهداف و برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۸ گروه فولاد خوزستان

توسعه شرکت با نگاه زیست محیطی برای رسیدن به صنعت سبز

تب‌های اولیه

محمد کشانی مدیرعامل فولاد خوزستان در همایش تبیین اهداف و برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۸ گروه فولاد خوزستان: توسعه شرکت با نگاه زیست محیطی برای رسیدن به صنعت سبز از اهداف اصلی ماست.
گروه فولاد خوزستان بعنوان صادر کننده موفق و دومین تولیدکننده برتر در کشور، به محصول نهایی در پایین دست زنجیره ارزش فولاد دست خواهد یافت.

 

امتیاز شما: هیچ (4 votes)

نظر شما چیست؟