مدير عامل شرکت فولاد هرمزگان در تبيين اقدامات زيست محيطي عنوان کرد:

تدوين استراتژي زيست محيطي با رويکرد رشد پايدار

تب‌های اولیه

شرکت فولاد هرمزگان يکي از کارخانه‌هاي بزرگ فولادي کشور است که رعايت قوانين زيست‌محيطي را از اولويت‌هاي خود قرار داده و با کنترل و پايش فرآيندهاي توليدي خود در زمينه‌هاي هوا، پساب و خاک در جهت کاهش ريسک‌هاي زيست‌محيطي و رعايت استانداردهاي سازمان محيط‌زيست اقدامات مثبت و ارزنده‌اي را به انجام رسانده است.

در آستانه هفته محيط زيست ، مهندس فرزاد ارزاني مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان در مصاحبه اي با روابط عمومي اين شرکت طي پاسخ به سوالات به تشريح اين اقدامات پرداخت که در ادامه مي خوانيم :

 اقدامات شرکت فولاد هرمزگان در حوزه محيط زيست از ابتداي تاسيس تا کنون  چه بوده است ؟

شرکت فولاد هرمزگان با توجه به محدوديت هاي زيست محيطي منطقه، اثرات احتمالي ناشي از استقرار و فعاليت کارخانه بر محيط و مراکز مسکوني، الزامات قانوني و انتظارات جامعه، جهت کاهش اثرات سوء تا حداقل ممکن و بهبود مستمر عملکرد زيست محيطي، اقدام به تدوين استراتزي با رويکرد رشد پايدار نموده است از مشخصه هاي بارز زيست محيطي و موضوعاتي که در استراتژي فولاد هرمزگان مورد تاکيد قرار گرفته است:

شناسايي و بهره مندي از تکنولوژي هاي پيشرفته و سازگار با محيط زيست در فرآيند توليد مانند:

1- احيا مستقيم گازي (توليد آهن اسفنجي به روش ميدرکس) که از مزيت هاي آن استفاده از گاز متان جهت فرايند احياء به عنوان منبع ارزان و در دسترس و همچنين کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نسبت به ساير روشهاي احيائي

2- ذوب و آلياژ سازي به روش کوره هاي قوس الکتريکي با آلايندگي کمتر و بازدهي بالا 

3- بکارگيري سيستم هاي نوين کنترلي آلاينده ها 

-(گازها و ذرات) مانند سيستم ديداستينگ براي مکش فيوم هاي کوره قوس و تجهيزات سيکلون، اسكرابرها و فيلترهاي کيسه اي از نوع جت پالس براي سايت احيا و آهک.

4- استفاده از تجهيزات نسل جديد آب شيرين کن صنعتي (به روش اسمز معکوس) با ظرفيت اسمي 30000 متر مکعب در روز جهت حفظ ذخاير منابع آب شيرين

5- برخورداري از سيستم تصفيه و بازچرخاني پساب صنعتي با ظرفيت 130متر مکعب در ساعت

6- احداث دو واحد تصفيه خانه فاضلاب انساني بر مبناي تصفيه بيولوژيکي با ظرفيت هر كدام 8 متر مكعب در ساعت،به نحوي که مقادير فاکتورهاي خروجي از سيستم تصفيه خانه منطبق با ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست جهت تخليه به آب هاي سطحي و آبياري فضاي سبز مي باشد.

7- ساختار سازي مناسب جهت رعايت ساير ملاحظات زيست محيطي و پياده سازي سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ISO14001

8- ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي توسعه پايدار صنعت فولاد با اطلاع از چالش هاي پيش رو، منابع و قابليت ها، نقاط قوت و ضعف، پيگيري بهبود شرايط زيست محيطي ضمن برآورده سازي اهداف اجتماعي اقتصادي و سياسي

9- بهينه سازي و ارتقاء سيستم هاي كنترل و پايش آلاينده ها نظير :نصب تجهيزاتOn Line monitoring  بر دودکش واحد فولاد سازي جهت پايش آنلاين ذرات خروجي از دودکش

10- احداث و نگهداشت فضاي سبز در حدود 90000 مترمربع در فولاد هرمزگان و منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس

11- مديريت اجرايي پسماند که شامل :

- تفکيک پسماندهاي تر و خشک شهري و تحويل به سازمان مديريت پسماند.

-تفکيک پسماندهاي صنعتي در مولتي باکت هاي مخصوص و تهيه مخازن نگهداري پسماندهاي مايع(روغن)، ساماندهي سايت دپوي ضايعات،

-استفاده مجدد بخش قابل توجهي از ضايعات در فرآيند توليد و فروش بخشي از ضايعات صنعتي که قابليت استفاده مجدد را ندارند به شرکتهاي داراي مجوز از سازمان محيط زيست.   

-ارزيابي زيست محيطي دوره اي واحدها و پيمانکاران

-ارتقاء فرهنگ حفاظت از محيط زيست از طريق برگزاري برنامه نمادين در مناسبت هاي زيست محيطي، نصب تابلوهاي زيست محيطي، شرکت در نمايشگاهها و همايش هاي زيست محيطي، همکاري و تعامل با سازمان ها، و مراجع نظارتي و ساير ذينفعان در جهت تعهد به مسئوليت هاي اجتماعي شرکت.

-ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح احداث وطرح توسعه فولاد هرمزگان و ارائه به سازمان محيط زيست.

 ميزان سرمايه گذاري در حوزه محيط زيست تا کنون چه ميزان بوده است؟

فولادهرمزگان چه در قالب اجراي پروژه هاي زيست محيطي انجام تعميرات و تعريف pm تجهيرات و سيتم هاي کنترل الودگي و چه در زمينه تهيه مواد با کيفيت براي بهبود فرايند توليد و کاهش مصارف انرژي و الودگي ها هزينه هاي زيادي نموده است همچنين قراراد هاي مستمر در حوزه خدمات عمومي و نظافت صنعتي از طريق پيمانکارن در حال انجام است که همگي در راستاي صيانت از محيط زيست تعريف شده است.

 تاچه ميزان موفق به کسب استاندارد هاي لازم در حوزه محيط زيست بوده ايد؟

پايش هاي مستمر و مطابق با الزامات سازمان محيط زيست در قالب  طرح خود اظهاري و مقايسه آن با استانداردهاي زيست محيطي در حوزه پساب، خاک و هوا که حاکي از تطابق پارامترهاي خروجي با استاندارد هاي ملي مي باشد. همچنين فولاد هرمزگان در حال استقرار سيستم مديريت زيست محيطي ايزو 14001 بر اساس آخرين ويرايش آن (2015)مي باشد.

 در راستاي حفاظت از محيط زيست با چه چالشهايي مواجه شده‌ايد؟

به دليل ماهيت فرآيند در صنايع فولادي حجم زيادي از ضايعات از جمله سرباره هاي کورهاي قوس الکتريکي و نرمه آهک توليد ميشود که به جهت نبود صنايع تبديلي در منطقه و عدم استفاده از اين ضايعات در زيرساختهاي راه و ساختمان ، يکي از معضلات صنايع فولادي و ازجمله شرکت فولاد هرمزگان مي باشد. از طرفي با توجه به قرار گيري شرکت فولاد هرمزگان در منطقه ويژه اقتصادي صنايع و معدني خليج فارس فضاي کافي جهت انبارش پسماندهاي صنعتي وجود ندارد و محدوديتهاي حاکم بر قوانين و مقررات گمرکي منطقه ويژه سبب ايجاد محدوديت در صدور مجوزات خروج شده که اين امر ما را در مديريت بهينه پسماند ها دچار چالش کرده است همچنين به دليل تحريمهاي ظالمانه وعدم تامين به موقع تجهيزات و قطعات بخش توليد و تجهيزات کنترل آلايندها مي تواند عملکرد زيست محيطي شرکت را در آينده تحت تاثير قرار دهد.

 با توجه به مشکل کمبود اب در کشور اقدامات شما براي کاستن از ميزان آب مصرفي چه بوده است؟

همانطور که مي دانيد صنايع فولادي جزء صنايع هستند که نياز به آب فراواني دارند. شرکت فولاد هرمزگان نيز با احداث آب شيرين کن با ظرفيت 30000متر مکعب در روز اقدام به تامين آب مورد نياز خود از طريق شيرين سازي اب دريا مي نمايد و از طريق بازچرخاني اب در فرايند، ميزان آب مورد نياز خود را به حداقل مي رساند. فولاد هرمزگان با ساخت و راه اندازي تصفيه خانه پساب بهداشتي علاوه بر تصفيه فاضلاب توليدي خود اقدام به تصفيه فاضلاب بهداشتي چندين شرکت مستقر در منطقه ويژه نموده است و پساب حاصل از آنرا جهت ابياري فضاي سبز داخل شرکت و بخشي از نياز فضاي سبز منطقه و همچنين شستشوي معابر بکار مي برد.

 تا چه اندازه با اين گفته موافقيد که معدن و صنايع معدني براي محيط زيست مضر است و راههاي به حداقل رساندن اين زياندهي چيست؟

انجام هرگونه فعاليت صنعتي با توليد آلودگي همراه است و فعاليت هاي معدني وفلزي نيز از اين امر مستثني نيستند اما آنچه مهم است انجام فعاليتهاي صنعتي با رويکرد توسعه پايدار است، صنعت فولاد نقش اساسي در اقتصاد ملي و رفاه جوامع دارد، بنابراين توسعه اين صنعت عاملي اثربخش در توسعه ساير بخش‌ها به شمار مي‌رود اما دستيابي به اين مهم تنها  با ديدگاه توسعه پايدار و توجه به مسايل زيست محيطي امکان پذير است  با توجه به ماهيت پيامدهاي زيست محيطي مختلفي که توليد فولاد به همراه دارد با ارزيابي هاي شاخص هاي پايدار اين صنعت در ابعاد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي و اعمال سياست هاي مديريتي صحيح مي توان تعادل ميان توسعه و محيط زيست را به وجود آورد. استفاده صحيح از منابع خدا دادي از جمله معادن يکي از راههاي پيشرفت و توسعه پايدار کشور است که از اين لحاظ کشور ما داراي پتانسيل بالايي مي باشد برداشت صحيح از معادن و استفاده از صنايع معدني در بالابردن ارزش افزوده مواد معدني و جلو گيري از خام فروشي يکي از راه هاي پيشرفت محسوب مي شود. در استراتژي  هاي شرکت فولاد هرمزگان توسعه پايدارمورد تاکيد قرار گرفته است و شرکت فولاد هرمزگان نيز اقدام به شناسايي جنبه هاي بارز و تعريف اقدامات اصلاحي مرتبط جهت کاهش و کنترل پيامدها ي زيست محيطي نموده است.

 آيا به کارگيري انرژيهاي نوين وياکاستن از مصارف انرژي در فرايند هاي توليد به صرفه است؟

 کنوانسيون تغييرات اقليم، به موضوع توليد و انتشار گاز هاي گلخانه اي حاصل از مصرف سوخت هاي فسيلي مي پردازد. همانطور که ميدانيد صنايع فولادي جزء صنايع انرژي بر هستند و با توجه به اينکه منبع انرژي مورد استفاده در نيرو گاه هاي کشور مان عمدتا» سوخت هاي فسيلي است مي توان با جايگزين کردن روش هاي نوين تامين انرژي مانند استفاده از انرژي خورشيد يا انرژي باد و امواج ميزان استفاده از سوخت هاي فسيلي را کاهش داد که به تبع آن ميزان انتشار co2 و ساير گاز هاي گلخانه اي نيزکاهش مي يابد. همچنين با استفاده از تکنولوژي به روز و نوسازي صنايع معدني و به کار گيري سيستم هاي کنترل آلودگي ها با کار ايي بالا مي توان ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را به حداقل رساند. در آخرين کنفرانسي که در رابطه با تغييرات اقليمي در پاريس برگزار شد، کشور ايران نيز متعهد شد که در فاصله زماني بين سال هاي 2021تا2030 حدود 4 درصد ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود را کاهش دهد و در صورت اتمام تحريم ها و حمايت هاي مالي بين المللي و انتقال تکنولوژي اين ميزان  را تا 3 برابر يعني حدود 12 درصد افزايش دهد. براساس آمارهاي ارائه شده سرانه انتشار co2 ايران در سال 2012 حدود 96/6 تن بوده است و ايران دررتبه 41 جهان قرار داشته است.از طرفي با مطرح شدن بحث کوپن کربن در آينده چنانچه کشورها نتوانند ميزان انتشار خود را کاهش دهند مي  بايستي سهم انتشار کربن را از کشورهاي که فاقد صنعت مي باشند خريداري نمايند و اين باعث با لارفتن هزينه هاي توليد خواهد شد.

 

منبع :دنیای اقتصاد - خانم مسافر

 

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟