مهندس مهدی بهرامی، معاون منابع انســانی و امور اجتماعــی ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

تأمین مواد اولیه تولید و درنتیجه بازدهی را افزایش می‌دهد و نقدینگی بیشتر حاصل می‌شود که منجر به پرداخت مطالبات در بازه کوتاه‌تری می‌شود / ما به‌واسطه کمبود مواد اولیه در ظرفیت تولید نمی‌کنیم

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

ذوب‌آهن در زمان شروع به فعالیت نقش پررنگی در بخش صنعت این کشور داشت اما در حال حاضر در حق این شرکت جفا شده است. به‌گونه‌ای که طی سال‌های قبل معادن مربوطه از ذوب‌آهن جدا شده و اکنون این شرکت با کمبود شدید مواد اولیه به‌خصوص سنگ‌آهن مواجه است. این در حالی است که طبق گفته مدیرعامل این شرکت با تأمین مواد اولیه موردنیاز، میزان تولید ذوب‌آهن به 4 میلیون تن خواهد رسید بعلاوه اینکه با تأمین مواد اولیه کافی برای ذوب‌آهن اصفهان ضمن تولید بر اساس ظرفیت اسمی، زمینه‌های اشتغال بیشتری هم در جامعه فراهم می‌شود. موضوعی که به‌جای نقطه قوت ذوب‌آهن موردانتقاد قرار گرفته می‌شود. برخی منتقدین فعالیت این مجموعه که مشکل پرداخت مطالبات ذوب‌آهن را مطرح می‌کنند به‌عنوان پیشنهادی برای رفع مشکل، تعدیل نیرو در ذوب‌آهن را راهکاری می‌دانند تا هزینه‌ها کاهش‌یافته و توان پرداخت بالا رود. در این خصوص گفتگویی با مهندس مهدی بهرامی، معاون منابع انســانی و امور اجتماعــی ذوب‌آهن اصفهان داشتیم.
بهرامی در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: صرفه اقتصادی تولید در شرایطی حاصل می‌شود که پایداری تولید با ظرفیت کامل اتفاق بیافتد امری که به سبب کمبود مواد اولیه در ذوب‌آهن انجام نمی‌شود اگر مواد اولیه ما به میزان کامل باشد تولید هم به حداکثری می‌رسد. اینکه ذوب‌آهن اصفهان تولید حداکثری ندارد و به سراغ گزینه تعدیل نیرو برود کاملاً اشتباه است چراکه هر معلولی یک علتی دارد و برای رفع آن باید علت یافته و درصدد رفع آن برآمد نه آنکه معلول زیر سؤال برود.
وی در ادامه تشریح کرد: بهره‌وری شامل یک نسبتی از نیروی انسانی و تولید است که این نسبت باید رعایت گردد. مشکل اینجاست که ما به‌واسطه کمبود مواد اولیه در ظرفیت تولید نمی‌کنیم تا این نسبت مقیاس ادامه فعالیت مجموعه و تفسیرهایی مبنی بر صرفه اقتصادی باشد.
معاون منابع انســانی و امور اجتماعــی ذوب‌آهن اصفهان افزود: درصورتی‌که مواد اولیه داشته باشیم، تولید و درنتیجه بازدهی افزایش می‌یابد در ادامه درآمد بالاتر و نقدینگی بیشتر حاصل می‌شود که منجر به پرداخت مطالبات در بازه کوتاه‌تری می‌شود.
بهرامی اشاره کرد: تعداد نیروی انسانی سهم زیادی در این امر ندارد که تعدیل آن تأثیرگذار باشد، موضوعات تأثیرگذار در بازدهی بالاتر، در اولویت مواد اولیه و در ادامه انرژی است و نیروی انسانی حداقل در جایگاه چهارم این رده‌بندی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز تمام مسئولین رونق تولید را در اولویت قرار دهند و به شعار امام جامعه عمل بپوشانند، اثرات آن طی دورانی عیان خواهد شد که درآمد بیشتر و حاشیه سود بالاتر را به دنبال خواهد داشت و بازپرداخت‌ها هم انجام‌شده و مهم‌تر از همه در بلندمدت قیمت‌ها کمتر شده و رقابتی‌تر می‌شود.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟