بازار شمش تا پایان سال تغییر چندانی نخواهد داشت

تب‌های اولیه

شيوا نيك وظيفه

در انتهای دی ماه شاهد تغییرات قیمتی چندانی در بازار شمش نبودیم. با توجه به اینکه در نیمه دوم دی ماه قیمت شمش به علت کاهش قیمت در هفته های قبل تولید، پائین آمده بود این ثبات را شاهد بودیم که متاثر از دو موضوع بود، اول کاهش حمل به مقصدهای شمش به علت سرما و بارش برف و دومین مورد نیز تامین قراضه وقیمت آن. با توجه به اینکه قیمت قراضه با شمش مطابقت نداشت، ضمن آنکه به علت فصل سرما عرضه قراضه محدود شده است و این امر هم متاثر از رکود اقتصادی و در ادامه ی آن کاهش ساخت وساز و کاهش عرضه ضایعات است، شاهد این موضوع بودیم.
ازطرف دیگر کارخانه هائی که از آهن اسفنجی شمش تولید می کنند باتقاضای محدودی روبرو بودند که ناشی از کسادی بازار مقاطع بود. نهایتا در هفته گذشته شرایط تا حدودی بهبود داشت که یکی از علتهای آن امتیاز اعتباری کردن فروش در قیمت معلوم توسط فولاد خوزستان بود و چنانچه فروش نقدی می بود قیمت تغییر نمی کرد وحجم فروش هم به این نسبت تغییر را به خود نمی دید. ولی همینمعامله جنب و جوشی در بازار ایجاد کرد. متاسفانه به دلیل رکود بازار مقاطع فضای رقابتی بهم ریخته است و تولیدکنندگانی هم که با آهن اسفنجی شمش تولید می کنند قیمت تمامشده شان پائین است و میزان بازدهی پایینی هم دارند. موضوع مهم دیگر نیز بحث صادرات است. کاهش صادرات باعث افت میزان تولیدکارخانه های بزرگ شده است در نتیجه بازار از یک سو با کاهشعرضه روبروست از طرف دیگر تقاضا محدود است و این سبب می شود شمش با هر حرکتی قیمتش تحت تاثیر قرار بگیرد. فعالان این حوزه معتقدند که بازار شمش تا پایان سال نیز تغییر چندانی نخواهد کرد و در این مسیر تنها شاهد توقف واحدهای کوچک هستیم بخصوص آنهایی که با ضایعات شمش تولید می کنند. باید فکری به حال صادرات شود وگرنه این روال تا از بین رفتن واحدهای کوچک پیش خواهد رفت.
مساله پیمان سپاری ارزی و نرخ صادراتی دو پایه اصلی صادرات در شرایط تحریمی است که باید بازبینی شود تا تکانی در بازار راکد این حوزه ببینیم. دولت در شرایطی که تحریم تولیدکنندگان را تحت الشعاع قرار داده باید همراه باشد و موانع صادراتی را رفع کرده و حتی در مسیر پیشرفت صادرات قرار گیرد.چراکه بازار راکد داخلی که نه بوی ساخت و ساز در آن می آید نه پروزه های عمرانی ، نیازمند بازار خارجی برای تداوم تولید است. هرچند که فولادی ها در کل با مشکلات زیادی روبه رو هستند. مشروط کردن صادرات به تامین نیاز داخل، الزام به ارائه ارز حاصل ازصادرات در سامانه نیما، دسته‌بندی تعهد صادرکنندگان بهبازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان و... نمونه‌ای است از مداخلاتدولت در بازار ارز که البته با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی وجلوگیری از نفوذ التهاب بازار ارز بر قیمت فولاد ابلاغ شد، اما بهدلیل آنکه ذات بازار کنترل‌پذیر نیست و از آنجا که اقتصاد یکسیستم پویا و زنده است و نمی‌توان بخشی از آن را دستوری مدیریتکرد، دولت را مجاب کرد با اعلام تنها یک نرخ دستوری به‌صورت پیاپیدستورالعمل و بخشنامه صادر کند. آنچه در بازار فولاد رخ داد ازجمله رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، فزونی قیمت بازار از قیمت بورس،کاهش صادرات به ویژه صادرات شرکت‌های بزرگ فولادی و رکود در بازار برخی محصولات فولادی گواهی بر این حرف است.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (1 vote)

نظر شما چیست؟