غقار بهنام - کارشناس بهبود عملیات

انتقال دانش فنی در شرکت فولاد هرمزگان

تب‌های اولیه

در دنياي پيچيده امروز، سازمان‌هاي چابک و يادگيرنده جهت تسريع پيشرفت در شاخص هاي بهره وري و رقابت پذيري نيازمند کسب دانش فني و تجارب سازمان هاي پيشرو هستند که در اين راستا با ترکيب همزمان کاهش هزينه و زمان بتوانند با سرعت، به رشد، پيشرفت و پويايي لازم دست يابند که لازمه اين مهم، بهره گيري از دانش و تجربيات ضمني و مشهود سازمان هاي دانش محور است. لازمه اين امر آن است که سازمان هاي دانش محور با بستر سازي، برنامه ريزي هوشمندانه، ايجاد زيرساخت هاي بنيادين، گسترش مراکز علمي-تحقيقاتي و تقويت متخصصان به قابليت توليد و گسترش دانش بومي و نهادينه شدن آن دست يابند.

پایگاه خبری معدن نامه

غقار بهنام - کارشناس بهبود عملیات
 

از طرفي موضوع انتقال دانش فني از بٌعد مسئوليت هاي اجتماعي و ملي نيز حائز اهميت مي باشد چرا که به توانمندسازي مراکز صنعتي خرد و کلان در صنعت مادر و ساير صنايع همجوار و مؤثر بر زنجيره تأمين فولاد منجر خواهد شد.  در راستاي سياست هاي جاري گروه فولاد مبارکه، دانش فني و تجربيات شرکت فولاد مبارکه در قالب قرارداد انتقال دانش فني به شرکت هاي زيرمجموعه از جمله شرکت فولاد هرمزگان، از طريق قرارداد با شرکت مهندسي فولاد مبارکه قابل انتقال مي باشد.  در چارچوب اين قرارداد، ارائه مشاوره در زمينه خدمات کارشناسي ، مطالعات فني و امکان سنجي، تحليل و پياده سازي سيستم هاي مديريتي-مشارکتي پيش بيني و مقدور گرديده است و در طول 3 سالي که تاکنون از انعقاد اين قرارداد مي گذرد، بالغ بر 210 درخواست خدمات فني توسط واحدهاي متقاضي در حوزه هاي فوق صادر گرديده است که حدود 70 درصد درخواست ها با ميانگين زماني کمتر از 2 هفته کاري به طور کامل انجام و خاتمه يافته است و مابقي با توجه به ماهيت درخواست همچنان جاري و در دست اقدام است. البته طبق روال هاي تعريف شده ، امکان دعوت از مشاورين جهت حضور در فولاد هرمزگان و نيز حضورهمکاران محترم شرکت در فولاد مبارکه و ساير شرکت هاي زير مجموعه گروه فولاد مبارکه وجود دارد که در اين راستا تا کنون بيش از550 نفر مشاور معادل 7890 نفرساعت با حضور در فولاد هرمزگان خدمات مشاوره اي ارائه نموده اند.  در طي مدت حضور فعال مشاورين مدعو اعم از همکاران محترم شاغل در فولاد مبارکه و ساير شرکت هاي تابعه جهت ارائه مشاوره در فولاد هرمزگان، بيش از 500 عنوان مستند (بيش از 5000 صفحه) شامل گردشکار، دستورالعمل و... به واحد هاي متقاضي تحويل و 165 پروژه انتقال دانش فني با رويکرد حل مسئله و با هدف شناسايي، عارضه يابي و رفع مشکلات و گلوگاه هاي سازمان توسط واحدهاي متقاضي تعريف و به فاز اجرايي رسيده و خاتمه يافته است.   قرارداد انتقال دانش فني با رويکرد مذکور همچنان جاري است و کليه واحدهاي محترم در صورت نياز به حضور مشاور و دريافت مستندات لازم مي توانند با مراجعه به درايو Z و تکميل فرم درخواست خدمات فني، پس از اخذ تاييديه هاي مربوطه، درخواست خود را به واحد مهندسي صنايع ( بهبود عمليات) ارسال نمايند. همچنين جهت تسهيل فرآيند صدور و  پيگيري درخواست هاي صادره ، به زودي فرم درخواست خدمات فني با همکاري واحد محترم فناوري اطلاعات در بستر اتوماسيون اداري فرزين ايجاد و در دسترس کليه سطوح سازمان قرار خواهد گرفت  تا امکان پيگيري و رصد پيشرفت و تکميل اين فرم و احيانا دريافت بازخورد هاي لازم از طريق FCF با شرکت مهندسي فولاد مبارکه فراهم گردد

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (18 votes)

نظر شما چیست؟