مدیرعامل گل گهر عنوان کرد:

امیدواریم با چیدمان صحیح نیروی انسانی در گل گهر بهترین بازدهی را داشته باشیم

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

امروز آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گل گهر با حضور بزرگان این حوزه برگزار شد.

در این نشست ملارحمان، مدیرعامل گل گهر عنوان کرد: ما امیدواریم نیروی انسانی در گل گهر با چیدمان صحیح بتوانند بهترین بازدهی را داشته باشند و در این راستا اولویت ما تامین منابع از حوزه های مختلف است.

مدیرعامل شرکت گل گهر در ادامه عنوان کرد: اجرای درست سیاست های مالی و بهره مندی از یک جریان نقدینگی عالمانه و هوشمند در گل گهر را پیاده سازی خواهیم کرد.

ملارحمان، تامین منابع از مسیرهای مختلف را از دیگر اولویت های خود اعلام کرد و افزود: بدیهی است به جای خرید صنعت، باید خالق آن باشیم تا در مسیر بومی سازی و رونق تولید گام برداریم.

ملارحمان افزود: به صورت جمعی تلاش کنیم سیستم تقویت شود که بتوان با سازماندهی درست و حمایت نیروی انسانی و تمامی اعضای شرکت، مسیر رشد را طی کنیم.

وی افزود: شایسته سالاری به دور از حاشیه ها در اولویت مدیریت من است و بر این امر واقف هستم که من امانتدار سهامداران این مجموعه هستم و سعی در بهترین عملکردی دارم که در توانم هست و امیدوارم در زمان ترک صندلی ریاست گل گهر، دستاوردهای قابل توجه و اثربخش را در این حوزه تحویل بدهم.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (11 votes)

نظر شما چیست؟