سعيد زرندي

موضوع اکتشاف نه‌تنها امسال بلکه سال گذشته نیز از اولویت‌های اصلی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و هدف‌گذاری کرده‌ایم در سال جدید 150 هزار کیلومتر خطی، ژئوفیزیک هوایی را تکمیل کنیم. این موضوع نیاز به منابع مالی دارد که برای حل آن مکانیزم هایی را با شرکت‌های بزرگ لحاظ خواهیم کرد بعلاوه اینکه سازمان‌های توسعه‌ای ما از جمله ایمیدرو در این حوزه ورود کردند و نتایج بسیار خوبی داشته‌اند. ما به این موضوع اعتقاد داریم تحول جدی در بخش معدن، نیازمند توسعه اکتشافاست و به همین علت در برنامه‌های وزارت صمت برای امسال یکی ازمحورهای اصلی، توسعه فعالیت‌های اکتشافی قرار گرفته است.