هدف‌گذاری تکمیل 150 هزار کیلومتر خطی، ژئوفیزیک هوایی در سال 99

موضوع اکتشاف نه‌تنها امسال بلکه سال گذشته نیز از اولویت‌های اصلی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و هدف‌گذاری کرده‌ایم در سال جدید 150 هزار کیلومتر خطی، ژئوفیزیک هوایی را تکمیل کنیم. این موضوع نیاز به منابع مالی دارد که برای حل آن مکانیزم هایی را با شرکت‌های بزرگ لحاظ خواهیم کرد بعلاوه اینکه سازمان‌های توسعه‌ای ما از جمله ایمیدرو در این حوزه ورود کردند و نتایج بسیار خوبی داشته‌اند. ما به این موضوع اعتقاد داریم تحول جدی در بخش معدن، نیازمند توسعه اکتشافاست و به همین علت در برنامه‌های وزارت صمت برای امسال یکی ازمحورهای اصلی، توسعه فعالیت‌های اکتشافی قرار گرفته است. دربخش اکتشاف نگاه‌های جدید و نو باید صورت گیرد و زمینه وروداستارتاپ‌ها در این بخش هموار شود، یکی از موضوع‌های مهمسازمان زمین‌شناسی و اکتشافات کشور، مشکلات بودجه‌ای برایپروژه‌های اکتشاف است، بنابراین در کنار بودجه‌های دولتی بایدمدل‌های جدید تأمین مالی برای این بخش تعریف شود.

ضروری است، تیم قوی و توانمندی برای موضوع تأمین مالی درسازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شکل بگیرد و درعین‌حالبرای بخش اکتشاف نیازمند طراحی یک مدل اقتصادی هستیم تاسبب رغبت بخش خصوصی به‌ویژه ورود استارتاپ ها را فراهم سازد.تهیه اطلاعات پایه در بخش معدن وظیفه حاکمیت است و باید ازتجربیات جهانی برای توسعه اکتشاف بهره گرفت که یکی از اینراه‌ها، تأسیس صندوق‌های مالی جسورانه است که در زمینه اکتشاففعالیت دارند. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درشمار مجموعه‌های مؤثر در کشور با دانش اندوخته بالا است وسال‌هاست اطلاعات و دستاوردهای کشور در زمینه علوم زمین در اینمجموعه اندوخته شده که امید است از این دستاوردها در بخش‌هایاقتصادی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن وتجارت نگاه جدیدی به بخش معدن و اکتشاف دارد و بایستی تلاششود تا از مطالعات زمین‌شناسی و اکتشاف عقب نمانیم و باید بتواندر این حوزه تحول جدی ایجاد کرد. تبادل اطلاعات و همکاری بینبخش‌های مختلف در زمینه اکتشاف ضروری است، برنامه‌های توسعهاکتشاف امسال به شکل مستمر پایش و رصد می‌شود و این موضوعبرای وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار اهمیت دارد. در اقتصادملی باید جایگاه معدن ارتقا یابد و به دلیل شرایط اقتصادی کشوراین مهم بیش از پیش موردتوجه همه مسئولان عالی کشور نیز قرارگرفته است. با افزایش تعداد واحدهای صنعتی و معدنی،ارزش‌افزوده متناسب با آن رشد نکرده است و این نشان‌دهنده ایناست که تولیدات با ارزش‌افزوده بالا در کشور نداشته‌ایم. به این دلیل،باید نگاه زنجیره ارزش در بخش صنایع معدنی موردتوجه جدی قرارگیرد. دو نگرانی اصلی برای بخش تولید وجود دارد، اول کاهشسرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش صنعت و معدن و دوم موضوعفناوری در تولید است. اقتصاد ایران دچار پارادوکس نقدینگی شدهبه‌طوری‌که حجم نقدینگی در کشور بالاست و از طرفی تولید به‌شدتاز کمبود نقدینگی رنج می‌برد. بخش معدن و صنایع معدنی قابلیتجذب نقدینگی را دارد و یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی به‌سوی تولید است. بخشاکتشاف برای وزارتخانه از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال99 برای آن برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است. باید نگاه‌هایجدید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شکل بگیرد تابتوانیم از این وضعیت اقتصادی عبور کنیم. رویکرد وزارتخانهمشارکت بخش خصوصی در همه برنامه‌ریزی‌ها وسیاست‌گذاری‌هاست. معتقد به واگذاری برخی اختیارات بهتشکل‌های خصوصی هستیم و در سال جاری قدم مهمی در اینراستا برداشتیم و آمادگی داریم موضوعات بیشتری را در سال آیندهبه تشکل‌های تخصصی واگذار کنیم.

 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

نویسنده: 

نظر شما چیست؟