طی 6 ماهه نخست 99 روی داد:

انجام بیش از 26 هزار متر حفاری اکتشافی توسط ایمپاسکو

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ( ایمپاسکو)، طی 6 ماهه نخست امسال، بیش از 26 هزار متر حفاری اکتشافی انجام داد.

به گزارش معدن نامه از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، در 2 حوزه سنگ آهن و پلی متال، 26 هزار و 38 متر حفاری اکتشافی انجام داد.
همچنین، طی 6 ماهه نخست سال جاری، 11 هزار و 80 هکتار نقشه زمین شناسی در حوزه پلی متال تهیه شد. گردآوری و اعتبارسنجی نقشه های زمین شناسی، برداشت مغناطیس سنجی و حفر ترانشه در حوزه های پلی متال و سنگ آهن، از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط ایمپاسکو در نیمه نخست امسال است.
دریافت 6 فقره پروانه اکتشاف در حوزه های سنگ آهن و پلی متال در استان های کرمان و اصفهان و همچنین، دریافت گواهی کشف به نام معدن سرب چاه‌خربزه به میزان 110 هزار تن ماده معدنی سرب و روی، از دیگر اقدامات شاخص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی 6 ماهه نخست سال جاری است.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟